ADVOKATFIRMAET SKARBØVIG AS

Advokatfirmaet Skarbøvig - Om oss - Advokat Peter Skarbøvig

40 19 19 00 | post@skarbovig.no

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er et moderne advokatkontor midt i Oslo sentrum. Vi bistår klienter over hele landet, alt fra enkeltpersoner til bedrifter med over 100 ansatte. Per i dag er vi tre advokater/fullmektiger og to juridiske utredere.

Advokatfirmaet Skarbøvigs mål er å bistå privatpersoner og SMB-bedrifter på en effektiv og profesjonell måte slik at vi sammen finner optimale løsninger for deg eller din bedrift. Du kan bokstavelig talt overlate dine problemer til oss.

Vår hjemmeside er Advokatsidene.no. Dette er en informasjonsside som tar for seg de fleste store rettsområder. Du kan når som helst ta kontakt med oss. Send oss din henvendelse i dag så lover vi å kontakte deg innen 24 timer. Og husk, det er selvsagt helt uforpliktende og gratis!

Adressen: Torggata 10, 0181 Oslo

E-post: post@skarbovig.no

Telefon: 40191900

Advokat Peter Skarbøvig

Tittel: Eier og daglig leder av Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: Peter@skarbovig.no

Tlf: 40 19 15 00

Advokat Peter Skarbøvig har lang og bred erfaring som advokat. Etter studiene jobbet han 8 år hos Namsfogden i Oslo, bl.a som seksjonssjef. Deretter jobbet han som som advokatfullmektig og siden som advokat/partner i Osloadvokatene, bl.a som leder for bedriftsavdelingen. I 2013 startet han Advokatfirmaet Skarbøvig AS.

Advokat Skarbøvig er også daglig leder i Oslomegleren AS og inkassoselskapet Invice Inkasso AS.

Advokat Skarbøvig har særlig kompetanse innen sikring og inndriving av pengekrav, mangler i kontraktsforhold, selskapsrett, familie, arv og skifte.

Utdanning

Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, år 2000.

Advokatfullmektig Kine Marie Utrimark

Tittel: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: KMU@skarbovig.no

Tlf: 40 08 90 90

Kine Marie Utrimark har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2016. Hun skrev sin masteroppgave, ”Heving- og erstatningsoppgjør ved kjøp av privatbolig” hos HELP Forsikring. I løpet av studietiden har hun arbeidet som saksbehandler i Rettsvesenet hos det Akademiske Kvarteret i Bergen. Før hun begynte i Advokatfirmaet Skarbøvig AS arbeidet hun som juridisk utreder i advokatfirmaet Sølverud. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS jobber Utrimark med de fleste rettsområder, med særlig vekt på bistandsadvokatoppdrag, mangelsaker ved kjøp og salg av motorvogn, NAV-klager, samt familie arv og skifte.

Utdanning

Utrimark har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen fra våren 2016.

 

Advokatfullmektig Ida Blomquist

Tittel: Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: Ida@skarbovig.no

Tlf: 40 19 10 10

Ida Blomquist har mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2016. Hun skrev sin masteroppgave, ”Patent på bioteknologiske oppfinnelser”, skrevet på engelsk.

I tillegg har Blomquist fordypning i arbeidsrett. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS jobber hun innen de flest rettsområder med hovedvekt på arbeidsrett, bistand til små og mellomstore bedrifter, samt mangelsaker, særlig ved kjøp og salg av motorvogn.

Juridisk utreder Vilde Nenseth

Tittel: Juridisk utreder i Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: post@skarbovig.no

Telefon: 40191900

Vilde Nenseth fullfører sin mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen våren 2018. Hun har tidligere gjennomført studiene “Årsstudium i skapende skriving” ved Skriveakademiet i Bergen, Bachelor i “allmenn litteraturvitenskap” ved UiB og Master i “litteraturformidlig” ved UiO. Hun har arbeidserfaring ved informasjonsavdelingen til Cappelen Damm, som manuskonsulent ved Juritzen forlag, samt journalist og journalistansvarlig i “Atrium”.

Hos Advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene/fullmektigene med å utrede saker, samt at hun har ansvar for hjemmesiden.

Juridisk utreder Ellen Andrea Christensen

Tittel: Juridisk utreder, Advokatfirmaet Skarbøvig AS

E-post: post@skarbovig.no

Telefon: 40191900

Ellen Andrea studerer for tiden Master i rettsvitenskap ved UiO. Hun har tidligere gjennomført et årsstudium i Utviklingstudier ved Høyskolen i Oslo og Akershus. Hun har tidligere jobbet for Advokatfirmaet Svendsson og Nøkleby. I advokatfirmaet Skarbøvig AS bistår hun advokatene/fullmektigene med å utrede saker, samt å skrive artikler til hjemmesiden.

 

Hva koster det å bruke advokat?

Hvor mye det koster å bruke advokat avhenger av en rekke faktorer, slik som hvilke type sak du har, hvordan motparten forholder seg til saken, hvor omfattende saken er og ikke minst om du på forskjellige måter kan få støtte til å dekke advokatutgiftene.

Mange saker er omfattet av lov om fri rettshjelp, og da er det staten som betaler for arbeidet som utføres av advokaten.

I andre tilfeller kan det være slik at forsikringen din er med på å dekke utgiftene til advokat dersom du er part i en tvist. Dette heter rettshjelpsdekning (se mer her), og alle som har f.eks innbo- eller bilforsikringen er forsikret på denne måte (se her).

Som næringsdrivende er det mange som har rettshjelpsdekning via næringsforsikringen.

Videre vil sakens omfang og kompleksitet være med på å avgjøre timeprisen. I Advokatfirmaet Skarbøvig AS tar som hovedregel partnerne kr 2.500 + mva og fullmektigene kr 1.990 + mva per time.

Vi anbefaler deg derfor å ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne ut hvilke løsninger din tvist faller inn under. Dette er selvsagt helt gratis og vi fakturerer aldri før det er inngått en avtale med våre klienter.

 

Advokatforeningen

Advokatfirmaet Skarbøvig AS er selvsagt medlemmer i Advokatforeningen.

RELEVANTE ARTIKLER