ADVOKATSIDENE kan hjelpe deg med følgende:

Bilhjelp - advokatsidene.no - Advokat Skarbøvig - Rettshjelp - Advokathjelp Oslo

BILADVOKATEN

Våre advokater er spesialister på bilsaker, og vi har vunnet utallige bilsaker for svært fornøyde klienter! Vi bistår både kjøpere og selgere for å ivareta deres rettigheter. Forsikringsselskapet ditt dekker som regel det meste av utgiftene du har til advokat.

Håndverker hjelp - advokatsidene.no - Advokat Skarbøvig - Rettshjelp Oslo

HÅNDVERKERADVOKATENE

Enten du er håndverker eller kunde, er det avgjørende å så raskt som mulig ta kontakt med oss hos Advokatsidene.no dersom du opplever konflikt i forbindelse med en håndverktjeneste, slik at du sikrer at viktige frister blir overholdt. Våre advokater har flere års erfaring med disse problemstillingene. Ved å la deg bistå av oss har du de beste forutsetningene for å vinne frem med ditt krav.

Bolighjelp - advokatsidene.no - Advokat Skarbøvig - Advokat hjelp Oslo

EIENDOMSADVOKATENE

Hele én av fire kjøpere av boliger ender med å klage over feil og mangler. Det er som regel snakk om svært mye penger, og det er derfor viktig å raskt ta kontakt med våre erfarne advokater. Med vår ekspertise på området vil dine interesser bli ivaretatt på best mulig måte. Forsikringen din vil bidra til å dekke utgifter til advokat.

Husleietvist - Advokatsidene.no - Advokat Skarbøvig - Rettshjelp Oslo

TVIST VED LEIEFORHOLD?

Ta kontakt med Advokatsidenes advokater dersom du har spørsmål vedrørende ditt leieforhold. Våre erfarne advokater bistår deg slik at dine rettigheter sikres ved uenigheter i leieforholdet og at viktige frister overholdes. Vi kan vise til en rekke svært fornøyde klienter. Utgiftene til advokat dekkes som regel av forsikring eller av det offentlige.

Bistandshjelp - advokatsidene.no - Peter Skarbøvig - Din advokat i Oslo og omegn

BISTANDSADVOKAT

Ofre og etterlatte etter alvorlige hendelser har ofte krav på å få en bistandsadvokat. Det er viktig at du velger en advokat du er komfortabel med. Vi setter alltid av god tid til våre klienter, og vil gjøre vårt ytterste for deg. Vi har langvarig erfaring som bistandsadvokater. Du skal alltid føle deg trygg hos oss.

Voldsoffer hjelp - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Advokathjelp

OFFER FOR VOLD?

Dersom du har vært utsatt for en voldshendelse hjelper våre erfarne advokater deg gjennom hele prosessen – fra grundig rådgivning, eventuell anmeldelse og til dom. Vi vet hvor vanskelig en slik situasjon kan være, og gjør alltid vårt ytterste for våre klienter. Du vil ofte ha rett på erstatning, og i de fleste tilfeller vil også advokatutgiftene dekkes av staten.

Nettovergrep hjelp - Advokat Peter Skarbøvig - Rettshjelp

HJELP VED NETTOVERGREP

Nettovergrep er dessverre stadig vanligere i dagens digitale verden. Ved mistanke om nettovergrep anbefaler vi deg på det sterkeste å ta kontakt med våre erfarne advokater. Vi har lang erfaring med bistandssaker, og kjenner dine rettigheter. Ofte vil man ha krav på erstatning. Advokathjelp vil i de aller fleste slike saker være dekket av det offentlige.

NAV Klager - NAV hjelp - Advokat Peter Skarbøvig - advokatsidene.no

NAV KLAGER

Våre advokater har vunnet rekordmange saker mot NAV! Vi klager på vedtak for våre klienter og fått NAV til å omgjøre utallige vedtak. NAV dekker utgiftene til advokat dersom vedtak blir omgjort. Vi anbefaler deg å raskt ta kontakt med oss da det gjelder en klagefrist og det kan ta tid å innhente dokumentasjon.

Arbeidsrett - Advokat hjelp - Advokat Peter Skarbøvig - advokatsidene.no

ARBEIDSRETTS-ADVOKATENE

En av våre advokater er ekspert på arbeidsrett og har lang erfaring med å bistå klienter i forbindelse med manglende lønnsutbetaling, usaklige oppsigelser eller andre tvister som kan oppstå i et arbeidsforhold. Ved å velge en av våre ekspertadvokater vil du ha de beste forutsetningene for å vinne frem med din sak, da det ikke er alle advokater som kjenner rettsområdet like godt.

Advokattelefonen - Bedriftsrett advokaten - Vi hjelper deg med bedriftsrett - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig

BEDRIFTS-ADVOKATENE

Vi vet akkurat hvor spennende, givende og utfordrende det er å starte opp og drive små og mellomstore bedrifter! Det er nærmest umulig å ikke støte på problemstillinger der man har behov for advokathjelp. Ved å knytte til seg våre erfarne advokater som fast advokatforbindelse, så får dere dyktig og erfaren juridisk kompetanse og slipper å forklare ting på nytt hver gang det dukker opp en ny problemstilling i bedriften.

Foreldre-tvist advokaten - advokatsidene.no - advokathjelp - Advokat Peter Skarbøvig

FORELDRETVISTER

Barn er det kjæreste en forelder har. Vi vet hvor vanskelig og følelsesbetont tvister som oppstår vedrørende barn kan være. Våre erfarne advokater vil alltid gjøre vårt ytterste for at våre klienter skal føle seg trygge og godt ivaretatt. Vi har selvsagt taushetsplikt, og det er alltid gratis og uforpliktende å ta kontakt med Advokatsidenes advokater.

Inkassohjelp - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Rettshjelp

INKASSO

Vårt inkassoselskap, Invoice Inkasso AS, hjelper deg med inndrivelsen av utestående kundefordringer. Vi har over 15 års erfaring med inndrivelse og sikring av pengekrav, vi følger god inkassoskikk, og jobber aktivt og effektivt for å komme frem til gode løsninger slik at din bedrift får pengene den har krav på.

Forsvarsrett advokatene - Vi hjelper deg i straffesaker - Advokat Peter Skarbøvig - Rettshjelp

FORSVARS-ADVOKATENE

Man er alltid uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er forsvarsadvokatens oppgave å tale den tiltaltes sak med sikte på frifinnelse eller lavere straff, derfor er det viktig å velge en dyktig og erfaren advokat til å bistå seg. Vi har lang og bred erfaring som forsvarsadvokater. Det vil være lurt å snakke med oss på et tidlig tidspunkt saken din – vi vet hvordan dine rettigheter ivaretas best mulig.

Gratis rettshjelp - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Fri rettshjelp

FRI RETTSHJELP

Det alltid gratis å ta kontakt med oss for å få en vurdering av din sak. Vi vil raskt kunne vurdere hvilke problemstillinger saken din reiser, og gi deg råd om hvordan du kan gå frem. Vi vil vi alltid undersøke om du har krav på fri rettshjelp fra det offentlige eller om forsikringen din dekker advokatutgifter.

PERSONSKADE

Har du vært utsatt for en trafikkskade, yrkesskade, pasientskade eller annen personskade? Du vil svært ofte krav på erstatning fra forsikringsselskapet eller det offentlige. De vil også dekke utgiftene dine til advokat. Våre advokater har lang erfaring med erstatning ved personskader, og er klare til å bistå deg i din sak for å sikre at du får den erstatningen du har krav på!

Gratis advokatene - advokatsidene.no - Gratis advokat - Advokat Peter Skarbøvig - Fri rettshjelp

GRATIS ADVOKAT

Mange er ikke klar over at det ofte er gratis å la seg bistå av en advokat. Og uansett hva saken din gjelder – første kontakt med oss er alltid kostnadsfri og uforpliktende! Vi vil alltid undersøke om du kan få advokatutgiftene dine dekket gjennom en av dine faste forsikringer eller av det offentlige gjennom ordningen for fri rettshjelp.

Familerett - advokatsidene.no - Famileretts hjelp - Advokat Peter Skarbøvig - Rettshjelp

FAMILIERETT

Våre advokater bistår i alle typer saker på familierettens område, enten det gjelder skilsmisse, barnefordeling, arv og testamente eller annet. For oss er det viktig at våre klienters interesser blir ivaretatt. Du skal føle deg trygg hos oss, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for at du skal vinne frem. Vi har selvsagt taushetsplikt og vil alltid undersøke om dine utgifter til advokat dekkes.

Id tyveri hjelp - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Svindel - Svindlet

ID-TYVERI

Privatpersoner kan oppleve å bli svindlet for flere hundretusen kroner, og med dagens teknologiske utvikling blir problemet stadig større. Da er det viktig å handle raskt! Våre erfarne advokater bistår klienter som har vært utsatt for ID-tyveri med ekspertrådgivning og alle utfordringer som oppstår i etterkant av et ID-tyveri.

.

Gjeldsproblemer - gjeld - advokatsidene.no - Advokat hjelp - Advokat Peter Skarbøvig

GJELDSPROBLEMER

Mange er dessverre kommet i et økonomisk uføre de ikke kommer seg ut av. Det kan være mange grunner til dette, men ved å sende en henvendelse til Advokatsidene.no vi du få eksperthjelp til å komme deg ut av problemene. Å kontakte oss er selvsagt helt gratis, og det videre arbeidet vil i mange tilfeller være dekket av forsikringen. Våre erfarne advokater vil kunne få redusert eller slettet hele gjelden.

Domstolnytt - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Rettshjelp Oslo

DOMSTOLNYTT

Vi holder oss alltid oppdatert på nye dommer, slik at våre klienter får de beste argumentene for å vinne frem med sin sak. Her finner du artikler om ny, relevant og interessant rettspraksis. Retten utvikler seg kontinuerlig, og Advokatsidenes advokater er alltid oppdatert – kanskje kan nettopp en ny dom fra Høyesterett bidra til at du vinner saken din?

Advokattelefonen - Bedriftsrett advokaten - Vi hjelper deg med bedriftsrett - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig

ADVOKATTELEFONEN – 24/7

Du kan enkelt ta kontakt med oss når som helst til alle døgnets tider på telefon 40 19 19 00. Vi vet at problemer kan oppstå når som helst, og står alltid klare til å hjelpe deg. Uansett hvordan du velger å ta kontakt med oss er det helt gratis. Du kan enten bruke kontaktskjemaet til høyre, ringe oss, chatte med oss, sende SMS eller e-post.

Djevelens advokat - advokatsidene.no - Advokat Peter Skarbøvig - Retsshjelp - Advokathjelp

DJEVELENS-ADVOKAT

I middelalderen var «djevelens advokat» den uoffisielle betegnelsen for den som skulle argumentere for at noen ikke skulle bli utnevnt til en helgen. I dag kan «djevelens advokat» være våre eksperter som strekker seg ekstra langt for å ivareta din sak. Hvis du trenger en ekspertadvokat som kjemper med nebb og klør for din sak, ta kontakt med Advokatsidenes advokater.

ADVOKATSIDENE – din rettshjelper

Vi er medlem av Advokatforeningen