Forskjellen mellom reklamasjon og garanti

Forskjellen mellom reklamasjon og garanti ved kjøp av bil Advokatene i Advokatsidene.no er spesialister på bil-saker, og gjennom erfaring har det vist seg at forholdet mellom reklamasjon og garanti kan være vanskelig å forstå. I bilbransjen blir det blant annet i stor grad operert med en garanti på to år, mens reklamasjonsfristen etter kjøpsloven i…

Forskjellen mellom aksjeselskap og selskap- Hva bør man velge

Forskjellen mellom aksjeselskap og selskap- Hva bør man velge Når du skal opprette et selskap er det en rekke ting du må ta stilling til. Et av de første spørsmålene du møter er hvilken selskapsform du bør velge. Normalt står valget mellom å stifte et ansvarlig selskap eller et aksjeselskap. Selskapsformene har noen likheter, men…

Lønn og arbeidsvilkår for utenlandske underentreprenører; oppdragsgivers ansvar.

Lønn og arbeidsvilkår for utenlandske underentreprenører; oppdragsgivers ansvar En oppdragsgiver eller hovedentreprenør må ta hensyn til hvilke lønns og arbeidsvilkår utenlandske underleverandører gir sine arbeidstakere. Oppdragsgiver kan bli ansvarlig for utbetaling av lønn og annen godtgjørelse, dersom underleverandøren bryter minimumsbestemmelsene. Allmenngjøringsloven Lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal sikre at utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som…

AFP- Avtalefestet Pensjonsordning

AFP- Avtalefestet Pensjonsordning Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. AFP er altså en pensjonsordning som kommer i tillegg til alderspensjonen du mottar fra folketrygden. Det skilles mellom AFP i offentlig og privat sektor. Privat sektor I privat sektor er AFP nedfelt i tariffavtale.…