Anmeldelse av straffbare forhold

Anmeldelse av voldelige eller seksuelle overgrep Den som har blitt utsatt for en straffbar handling bør anmelde dette til politiet. Man vil ofte ha krav på en bistandsadvokat som dekkes av det offentlige. En bistandsadvokat blant annet bistå med anmeldelse til politiet, ileggelse av besøksforbud og søknad om voldsoffererstatning. Dette er en erstatning fra det…

Hva er voldsoffererstatning?

Hva er voldsoffererstatning? Voldsoffererstatning er en erstatning fra staten for de som har opplevd vold, seksuelle overgrep eller andre straffbare handlinger som krenker liv, helse eller frihet. Erstatningen er en kompensasjon for ikke-økonomisk tap, og summen fastsettes ut i fra hva som er gjeldende praksis i liknende saker. Hvor omfattende og smertefulle skader offeret har…