Ny straffelov

Ny straffelov Hvilken straffelov skal anvendes? Straffeloven vi har i dag ble vedtatt av Stortinget i 2005, og trådte i kraft 1. oktober 2015. Det betyr at straffbare handlinger som har funnet sted etter denne dagen reguleres av straffeloven av 2005. Den gamle straffeloven fra 1902 brukes likevel for straffbare handlinger begått før 1. oktober 2005.…