Retten til forsvarer

Retten til forsvarer Retten til forsvarer er en viktig rettssikkerhetsgaranti, du skal kunne forsvare dine interesser og forutberegne din rettsstilling. Er du siktet for å ha begått en straffbar handling, følger det av straffeprosessloven at man har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Hvilken forsvarer som skal representere deg er ditt valg,…