Forsikring ved ID-tyveri

Forsikring ved ID-tyveri  Et ID-tyveri kan medføre at man taper store summer og må gjennom langvarige opprydningsprosesser for å begrense skadene. Man kan også risikere å få sitt navn og rykte ydmyket. Dette er noe Advokatsidene kan hjelpe deg med! Ta kontakt med oss i dag på 40191900 eller send oss en henvendelse på post@skarbovig.no. Det…

Solgte rekkehus med uriktige opplysninger om areal

Solgte rekkehus med uriktige opplysninger om areal Et arkitektkontor er av Høyesterett dømt til å betale erstatning på ca 1,5 millioner kr pluss saksomkostninger etter å ha oppført feil arealopplysninger. Sakens faktum Utbygger hadde solgt boliger på prospekt etter bustadoppføringslova, og hadde oppgitt P-rom i salgsoppgaven ved salget av boligene. Opplysningene om P-rom var hentet…

EMD-dom om identifisering på sosiale medier

Identifisering på sosiale medier  Hvor går grensene for identifisering av anklagde personer på sosiale medier? Metoo-kampanjen aktualiserer spørsmålet, og en ny dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen viser at man må være forsiktig med å navngi personer som ikke er dømt. Krav på privatliv  Teksten ”fuck you rapist bastard” og en tegning av et opp-ned-kors ble…

Noregs mest kjende bil i Høgsterett

Noregs mest kjende bil i Høgsterett Kven som hadde opphavsretten til ”II tempo Gigante” var våren 2018 oppe til handsaming i Høgsterett. Saka har òg vore gjenstand for brei medieomtale, blant anna i denne saka fra Aftenposten. Usemja stod mellom Caprino Filmsenter mot Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen på den andre. Tvisten omhandla spørsmålet om berg og dalbanen…

Mangler ved din håndverker? Hva gjør du?

Mangler ved din håndverker? Hva gjør du? Har du opplevd at det endelige resultatet av et arbeid ikke blir som forespeilet eller avtalt på forhånd? Har du opplevd at: arbeidet er dårlig utført,  arbeidet eller tjenesten ikke oppfyller vanlige krav til anvendelighet, utseende, varighet og sikkerhet,  tjenesteyteren ikke har utført nødvendig tilleggsarbeid,  tjenesten ikke svarer…