Sex – hvor går grensen? 

Sex – hvor går grensen? Noen ganger får vi henvendelser fra klienter som er usikre på om det de har vært utsatt for er straffbart eller ikke. Straffeloven oppstiller regler for hvor grensen går for seksuelt krenkende adferd, seksuell handling eller seksuell omgang. Bærum kommune og Ungdomspatruljen i politiet har utarbeidet en brosjyre for hva loven sier…

Løgnaslaget frikjent for ”nazi-frisør” sketsj

Løgnaslaget frikjent for ”nazi-frisør” sketsj I januar 2018 kom dommen i erstatningssaken frisør Merete Hodne reiste mot Løgnaslagets medlemmer på grunn av deres ”nazi-frisør” sketsj. For retten var det tre sentrale spørsmål som skulle besvares; Hvordan utsagnet til Løgnaslaget skulle tolkes, om utsagnet var ærekrenkende, og om det var rettsstridig. Hvordan skulle utsagnet tolkes Stavanger…

Kjøps- eller forbruker-kjøpsloven ved bilkjøp

Kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven ved bilkjøp Advokatene i Advokatsidene.no får ofte henvendelser fra både kjøpere og selgere med spørsmål om hvilken lov som kommer til anvendelse ved kjøp og salg av bil. Det som forvirrer er at finnes to kjøpslover som tilsynelatende regulerer det samme forholdet. Ved kjøp og salg av bil er det enten kjøpsloven…

SMS binder avsender

SMS binder avsender Advokatfirmaet Skarbøvig AS får ofte henvendelser fra både kjøper og selger av ulike varer eller tjenester, med spørsmål om bekreftelsen via SMS om kjøp gjelder som bindende avtale. Det typiske er at selger mener at SMSén er en bekreftelse på kjøp, mens kjøper mener det motsatte. I kontraktsretten gjelder en rekke prinsipper;…

Miljøvennlige biler tar over nybilmarkedet

Miljøvennlige biler tar over nybilmarkedet Topp-ti listen over nybilsalget i 2017 viser at elbiler og hybrider eksploderer. Miljøvennlige biler fyller hele topp ti listen, og man må ned på fjortende plass for å finne en fossilbil. Dette viser tall som Opplysningsrådet for veitrafikken har lagt frem. Tallene er historiske både nasjonalt og internasjonalt. Årsaken til…

Høyesterett om virksomhetsoverdragelse og arbeidsmiljøloven

Høyesterett om virksomhetsoverdragelse og arbeidsmiljøloven Spørsmålet for Høyesterett var om hvorvidt overføring av en aktivitet fra et selskap til et annet innenfor samme konsern, var av en slik karakter at arbeidsmiljølovens regler om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse ved overføring av henholdsvis Braathens bakke-og avisningstjeneste til SAS. Arbeidsmiljøloven av 1977 gir regler om arbeidstakeres rettigheter ved…