Løgnaslaget frikjent for ”nazi-frisør” sketsj

Løgnaslaget frikjent for ”nazi-frisør” sketsj I januar 2018 kom dommen i erstatningssaken frisør Merete Hodne reiste mot Løgnaslagets medlemmer på grunn av deres ”nazi-frisør” sketsj. For retten var det tre sentrale spørsmål som skulle besvares; Hvordan utsagnet til Løgnaslaget skulle tolkes, om utsagnet var ærekrenkende, og om det var rettsstridig. Hvordan skulle utsagnet tolkes Stavanger…