Vi bestred en oppsigelse av leieforholdet

Vi bestred en oppsigelse av leieforholdet Kan en e-post oppfylle kravet til skriftlig oppsigelse etter husleieloven? Det følger av § 9-7 at oppsigelse fra utleier skal være ”skriftlig”. Det er imidlertid tvilsomt at en e-post oppfyller skriftlighetskravet for oppsigelser etter husleieloven, da dette ikke kommer til utrykk i loven. Vår klient hadde fått en oppsigelse…

Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker

Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er særlig anmeldelser om vold i nære relasjoner som opplever en sterk økning. Det fremgår av politiets Strasak-rapport for 2017, som gir en samlet oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling. Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 279…