Når har du krav på fri rettshjelp?

Når har du krav på fri rettshjelp? Fri rettshjelp innebærer at det offentlige helt eller delvis dekker utgiftene til advokathjelp. Formålet med ordningen er at personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger til det, skal kunne få juridisk hjelp i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning. Lov om fri rettshjelp skiller mellom fritt rettsråd…

Når foreldes pengelånet?

Når foreldes pengelånet? Foreldelse av pengelånet betyr at kravet på å tilbakebetale lånet forsvinner på grunn av tiden som idar gått. Det innebærer at den som har krav på pengene ikke lenger kan kreve å få lånet eller kravet oppfylt. Hensikten med regler om foreldelse er at en skyldner skal beskyttes fra at gamle, uoppgjorte…

Faktura som tvangsgrunnlag

Faktura som tvangsgrunnlag  Visste du at du at med en faktura (eventuelt kopi) i hånden kan tvangsinndrive et pengekrav? Hvor mange millioner, for ikke å si milliarder av kroner har ikke små og mellomstore bedrifter utestående som kundefordringer? Frem til midten av 2000-tallet måtte man i praksis gå til forliksrådene for å få dom eller…

Uenighet om pris

Uenighet om pris Nekter kunden å betale etter fullført oppdrag? Ble det nye badet mye dyrere enn forespeilet? En av de vanligste konfliktene som oppstår i etterkant av et håndverkstjenesteoppdrag er uenighet om pris, særlig der partene ikke har en grundig forhåndsavtale. Våre advokater bistår både forbruker og næringsdrivende i slike konflikter. Forbrukertvistutvalget er et organ…

Dette må du tenke på ved en nedbemanning

Dette må du tenke på ved en nedbemanning Noen ganger er det helt nødvendig for en bedrift å nedbemanne, enten man må redusere kostnader eller effektivisere driften. Siden det stilles strenge lovkrav til gjennomføringen av en nedbemanningsprosess er det lett å trå feil. Derfor er det viktig å være i forkant og gjennomføre prosessen grundig…

Rettshjelpsdekning for ditt firma

Rettshjelpsdekning for ditt firma Rettshjelpsdekning er en form for forsikring mot advokatutgifter. For privatpersoner inngår den gjerne som en del av mange alminnelige forsikringer slik som bil-, båt- og boligforsikring. Men det er også mulig – og veldig ofte lurt – for bedrifter å ha rettshjelpsdekning. Forsikringsselskapet If tilbyr eksempelvis rettshjelpsforsikring til bedrifter der man selv…