Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter.

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter. Se Finn.no sin artikkel her. Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som blant annet står bak www.bil-advokatene.no, har etablert seg som et ledende advokatkontor innen kjøp og salg av bil i Norge. Våre advokater blir brukt som ekspertkilder i flere kanaler. Da Finn.no skulle skrive en viktig artikkel til…

Faren for tvangsekteskap

Faren for tvangsekteskap Hva et ekteskap innebærer, varierer utfra hvilken del av verden man befinner seg i. En fellesnevner for de fleste steder er imidlertid at ekteskap innebærer et definert og regulert samliv. Et tvangsekteskap fratar enkeltindividet retten til å bestemme over eget liv og kan defineres som en form for vold i nære relasjoner,…

Starte NUF eller AS – Vi bistår deg!

Starte NUF eller AS – Vi bistår deg! Den mest dominerende måten å organisere næringsvirksomhet er gjennom oppstart av et aksjeselskap. En slik selskapsform innebærer et begrenset personlig ansvar for den eller de som etablerer selskapet. Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) er en selskapsform som har likhetstrekk med aksjeselskapet. Ønsker man å stifte en selskapsform med…

Når har man rett på overtidsbetaling?

Når har man rett på overtidsbetaling? Hvilke regler som gjelder for overtidsbetaling kan ofte være litt vanskelige å få tak på, og det kan føre til at mange arbeidstagere ikke kjenner til rettighetene sine. Hva regnes som overtid? Etter arbeidsmiljøloven skal alminnelig arbeidstid som utgangspunkt ikke være mer enn ni timer i løpet av 24…