Når har man rett på overtidsbetaling?

Når har man rett på overtidsbetaling? Hvilke regler som gjelder for overtidsbetaling kan ofte være litt vanskelige å få tak på, og det kan føre til at mange arbeidstagere ikke kjenner til rettighetene sine. Hva regnes som overtid? Etter arbeidsmiljøloven skal alminnelig arbeidstid som utgangspunkt ikke være mer enn ni timer i løpet av 24…

Strengt beviskrav for å si opp gravide

Strengt beviskrav for å si opp gravide Det er klart at arbeidsgiveren din ikke kan si deg opp fordi du er gravid. Det følger av arbeidsmiljøloven. Men hva skjer hvis en arbeidsgiver sier deg opp mens du er gravid og begrunner oppsigelsen i noe annet, for eksempel nedbemanningsbehov? Som gravid arbeidstaker har man et svært…

Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse

Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse Lagmannsretten kom til at oppsigelse av en helikopterpilot ikke hadde tilstrekkelig saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Han ble tilkjent en erstatning på 7 millioner kroner. Erstatningen er rekordstor. Faktum i saken Piloten hadde drukket mye alkohol da han deltok på et kurs. Han skal blant annet ha…

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden  Mange arbeidsforhold innledes med en prøvetid på opptil et halvt år, der arbeidsgiver kan teste ut og vurdere om arbeidstakeren oppfyller sine plikter etter arbeidsavtalen på en tilfredsstillende måte. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgivere å si deg opp i prøvetiden. For at en arbeidsavtale om prøvetid skal være gyldig,…

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen  Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som skal sikre at du som arbeidstager får utbetalt lønn eller feriepenger der arbeidsgiveren ikke har mulighet til å betale på grunn av konkurs. Alle arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden er som hovedregel dekket av ordningen. Dette betyr at de aller fleste arbeidstakere i utgangspunktet er sikret lønn…

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine?

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine? I dag må både arbeidstakere og arbeidsgivere ofte omstille seg og være tilpasningsdyktige i et stadig skiftende arbeidsliv. Et vanlig spørsmål våre advokater får fra arbeidstakere i den forbindelse, er i hvor stor grad sjefen kan forandre arbeidsoppgavene deres. Problemstillingen oppstår gjerne når det er snakk om å gjennomføre omorganiseringsprosesser…