Faren for tvangsekteskap

Faren for tvangsekteskap Hva et ekteskap innebærer, varierer utfra hvilken del av verden man befinner seg i. En fellesnevner for de fleste steder er imidlertid at ekteskap innebærer et definert og regulert samliv. Et tvangsekteskap fratar enkeltindividet retten til å bestemme over eget liv og kan defineres som en form for vold i nære relasjoner,…

Starte NUF eller AS – Vi bistår deg!

Starte NUF eller AS – Vi bistår deg! Den mest dominerende måten å organisere næringsvirksomhet er gjennom oppstart av et aksjeselskap. En slik selskapsform innebærer et begrenset personlig ansvar for den eller de som etablerer selskapet. Norskregistrert Utenlandsk Foretak (NUF) er en selskapsform som har likhetstrekk med aksjeselskapet. Ønsker man å stifte en selskapsform med…