Juryordningen avskaffes

Juryordningen avskaffes Direktøren for Domstolsadministrasjonen uttalte til VG at «Det var riktig å innføre juryen. Nå er det riktig å avskaffe den. Det er en reform for bedre rettssikkerhet». Mange mener imidlertid at rettssikkerheten svekkes og at man ikke lenger følger prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn når juryordningen avskaffes. Rettssikkerhet  Først i…