Hva innebærer det å være siktet?

Hva innebærer det å være siktet? Som siktet for en straffbar handling har man en rekke rettigheter det er viktig å være klar over. Man har blant annet rett til å la seg bistå av en forsvarer etter straffeprosessloven § 94. Det er imidlertid ikke sikkert at det offentlige dekker dine kostnader forbundet med bistand.…