EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS

EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS Ifølge en fersk dom fra EFTA-domstolen er den norske pappapermordningen ikke i strid med EØS-rettens likestillingsprinsipp. Konklusjonen kom overraskende på mange, og beviser nok en gang at EØS-retten kan være uforutsigbar.  Hva sier norsk lov I henhold til norsk lov har fedre kun krav på permisjon utover fedrekvoten dersom…

Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Enhver som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, på ethvert trinn av saken. Du kan lese mer om hva det vil si å være siktet i vår artikkel «Hva innebærer det å være siktet?«. Det betyr imidlertid ikke at staten…

Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd?

Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd? I lys av NAV-skandalen har det blitt rettet et større fokus mot sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd enn noen gang før. Dette har fått mange til å stille seg selv spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen på de tre trygdeytelsene?  Sykepenger Sykepenger vil si pengeytelser du får som erstatning for…

Er du feilaktig dømt for trygdesvindel?

Er du feilaktig dømt for trygdesvindel? NAV-skandalen har den siste tiden vært på alles lepper, og det har vært store oppslag i mediene. Bare i 2018 ble 968 norske statsborgere anmeldt for trygdesvindel. Som følge av granskning og et innsatsteam satt inn av NAV har det kommet frem at minst 48 personer er uskyldig dømt.…