Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd?

Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd? I lys av NAV-skandalen har det blitt rettet et større fokus mot sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd enn noen gang før. Dette har fått mange til å stille seg selv spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen på de tre trygdeytelsene?  Sykepenger Sykepenger vil si pengeytelser du får som erstatning for…