Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Enhver som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, på ethvert trinn av saken. Du kan lese mer om hva det vil si å være siktet i vår artikkel «Hva innebærer det å være siktet?«. Det betyr imidlertid ikke at staten…