Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning?

Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning? Har du blitt utsatt for en ulykke på arbeidsplassen og lurer på om skaden kvalifiseres som en yrkesskade? I så fall: har du krav på yrkesskadeerstatning? Vi gir deg svaret. Hva er en yrkesskade? En yrkesskade vil kort og upresist si en skade eller sykdom som har oppstått…

Trenger du en bistandsadvokat?

Trenger du en bistandsadvokat? Trenger du en bistandsadvokat eller lurer du på hva en bistandsadvokat er? Vi hjelper deg. Når har du krav på en bistandsadvokat? Som offer for en straffbar handling vil du normalt ha krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107 a. I henhold til bestemmelsen vil du for eksempel ha krav på…

Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg

Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg Omtrent 1 av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av vold, ifølge FHI (Folkehelseinstituttet). Barn er i en særlig sårbar situasjon, og mange bruker dessverre lang tid på å innse at volden de opplever er ulovlig. Har du blitt utsatt for vold som barn?…

Vi hjelper voldsutsatte kvinner

Vi hjelper voldsutsatte kvinner 28,8 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for fysisk vold av sine foreldre/foresatte. 4,8 % av kvinner i Norge har blitt voldtatt ved bruk av makt eller trusler om skade, før fylte 18 år. 22,5 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for alvorlig vold etter fylte 18…

Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke

Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke Etter korona-krisen inntraff har mange blitt permittert, og det er mye usikkerhet rundt hva permittering egentlig innebærer. Reglene om permittering er dels ulovfestet og dels forankret i hovedavtalene mellom organisasjoner.   Hva innebærer permittering?  Når en ansatt er permittert skal han ikke lenger utføre arbeid…

Har jeg medvirket til en straffbar handling?

Har jeg medvirket til en straffbar handling? I Norge er det straffbart både å utføre en straffbar handling, og å medvirke til at en straffbar handling blir begått. Ta for eksempel en bankraner som får hjelp til å stikke av. Sjåføren av bilen kan dømmes for å ha medvirket, dersom vilkårene er oppfylt, jf. straffeloven…

Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Den digitaliserte verden fører med seg en rekke fordeler, men også noen svært alvorlige ulemper. Et særlig økende samfunnsproblem som følge av digitaliseringen er såkalte ID-tyveri. I 2017 og 2018 ble så mange som 150.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri, og 600.000 norske passord og eposter ligger til salgs på nettet.…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan man straffe en person som har drukket alkohol…