Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke

Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke Etter korona-krisen inntraff har mange blitt permittert, og det er mye usikkerhet rundt hva permittering egentlig innebærer. Reglene om permittering er dels ulovfestet og dels forankret i hovedavtalene mellom organisasjoner.   Hva innebærer permittering?  Når en ansatt er permittert skal han ikke lenger utføre arbeid…

Har jeg medvirket til en straffbar handling?

Har jeg medvirket til en straffbar handling? I Norge er det straffbart både å utføre en straffbar handling, og å medvirke til at en straffbar handling blir begått. Ta for eksempel en bankraner som får hjelp til å stikke av. Sjåføren av bilen kan dømmes for å ha medvirket, dersom vilkårene er oppfylt, jf. straffeloven…