Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg

Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg Omtrent 1 av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av vold, ifølge FHI (Folkehelseinstituttet). Barn er i en særlig sårbar situasjon, og mange bruker dessverre lang tid på å innse at volden de opplever er ulovlig. Har du blitt utsatt for vold som barn?…

Vi hjelper voldsutsatte kvinner

Vi hjelper voldsutsatte kvinner 28,8 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for fysisk vold av sine foreldre/foresatte. 4,8 % av kvinner i Norge har blitt voldtatt ved bruk av makt eller trusler om skade, før fylte 18 år. 22,5 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for alvorlig vold etter fylte 18…