Vi hjelper voldsutsatte kvinner

Vi hjelper voldsutsatte kvinner 28,8 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for fysisk vold av sine foreldre/foresatte. 4,8 % av kvinner i Norge har blitt voldtatt ved bruk av makt eller trusler om skade, før fylte 18 år. 22,5 % av kvinner i Norge har blitt utsatt for alvorlig vold etter fylte 18…