Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg

Utsatt for vold som barn? Vi hjelper deg Omtrent 1 av 20 barn og unge vokser opp under forhold preget av vold, ifølge FHI (Folkehelseinstituttet). Barn er i en særlig sårbar situasjon, og mange bruker dessverre lang tid på å innse at volden de opplever er ulovlig. Har du blitt utsatt for vold som barn?…