Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning?

Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning? Har du blitt utsatt for en ulykke på arbeidsplassen og lurer på om skaden kvalifiseres som en yrkesskade? I så fall: har du krav på yrkesskadeerstatning? Vi gir deg svaret. Hva er en yrkesskade? En yrkesskade vil kort og upresist si en skade eller sykdom som har oppstått…

Trenger du en bistandsadvokat?

Trenger du en bistandsadvokat? Trenger du en bistandsadvokat eller lurer du på hva en bistandsadvokat er? Vi hjelper deg. Når har du krav på en bistandsadvokat? Som offer for en straffbar handling vil du normalt ha krav på bistandsadvokat, jf. straffeprosessloven § 107 a. I henhold til bestemmelsen vil du for eksempel ha krav på…