ANMELDELSE AV OVERGREP
SAKER VI HAR VUNNET

Vårt team av advokater hos Advokatsidene.no anbefaler på det sterkeste at den som er utsatt for en straffbar handling anmelder dette til politiet. Du vil da ha krav på bistandsadvokat som dekkes fullt ut av det offentlige. En bistandsadvokat vil blant annet bistå deg med anmeldelse til politiet, ileggelse av besøksforbud og søknad om voldsoffererstatning.

Hvorfor anmelde?

Mange synes det er vanskelig å gå til politiet for å anmelde et straffbart forhold. Dette gjelder særlig for de som har blitt utsatt for seksuelle overgrep, vold eller trusler fra et familiemedlem.

Det er viktig at man anmelder straffbare handlinger. Som regel er dette nødvendig for at politiet skal etterforske saken og for at gjerningspersonen skal bli straffet. Politiet kan etterforske forbrytelser på eget initiativ dersom det er særlig viktig for samfunnet, men politiet må da være kjent med at det har blitt begått en straffbar handling.

I tillegg er det et vilkår at forholdet er anmeldt for at offeret eller etterlatte skal ha krav på voldsoffererstatning. Enkelte kan også oppleve at det er lettere å gå videre i livet etter at man har blitt utsatt for et straffbart forhold dersom dette anmeldes. I tillegg vil en anmeldelse kunne forhindre at gjerningspersonen begår nye straffbare handlinger, både mot den som anmelder og andre mennesker.

Hva skjer etter en anmeldelse?

Kort fortalt kan man si at en straffesak begynner med at fornærmede anmelder forholdet. Politiet vil da etterforske saken. Den som anmeldes vil som regel bli underrettet om dette. I noen tilfeller kan politiet likevel la være å underrette den som er anmeldt. Dette kan for eksempel være på grunn av fare for at bevis blir ødelagt. Den som er anmeldt kan varetektsfengsles under etterforskningen dersom vilkårene for dette er oppfylt.

Etter at politiet har etterforsket, bestemmer de om det skal tas ut tiltale eller om saken skal henlegges. At det tas ut tiltale betyr at saken går videre til domstolene. Etter dette vil det bli rettssak. Selv om saken henlegges kan fornærmede ha krav på erstatning.

Hvordan anmelder man et straffbart forhold?

Anmeldelse kan skje ved at du selv tar kontakt med politiet og avgir forklaring. Dersom du er usikker på om du ønsker å anmelde, eller er i tvil om det har skjedd noe straffbart, kan du gjerne ta kontakt med oss for gratis rådgivning. Vi vil også kunne bistå under anmeldelse og avhør.

Den som er utsatt for seksuelle overgrep, brudd på et besøksforbud, trusler eller vold har krav på å få oppnevnt en bistandsadvokat.

Når må man anmelde?

Det er lurt å anmelde så raskt som mulig etter at hendelsen fant sted. Dette er først og fremst fordi det er lettere for politiet å etterforske og innhente bevis desto kortere tid som har gått. Enkelte spor og bevis kan også forsvinne med tiden, i tillegg til at eventuelle vitner vil huske hendelser dårligere.

I tillegg risikerer man at straffeansvaret foreldes. Dersom straffeansvaret er foreldet kan ikke gjerningspersonen straffes. Det er også foreldelsesfrister for erstatningskrav.

Det er imidlertid ingenting i veien med å anmelde selv om det har gått lang tid. Foreldelsesfristene for alvorlige forbrytelser er relativt lange, og man kan ha krav på tilleggsfrist for foreldelse av erstatningskrav. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss selv om det har gått lang tid siden den straffbare handlingen fant sted.

Få kostnadsfri hjelp av en advokat

Vårer advokater har lang erfaring med bistandssaker. Ta kontakt med oss så vil vi hjelpe deg med anmeldelse av det straffbare forholdet, samt gi annen støtte og hjelp. Dette er helt uforpliktende, og vi har selvsagt taushetsplikt og ingen vil vite at du har vært i kontakt med oss.

Dersom du får oppnevnt en bistandsadvokat vil all advokathjelp du får dekkes fullt ut av staten uavhengig av om din inntekt er lav eller høy. Uansett er det alltid gratis å ta kontakt med oss.

Vi vet at det kan oppleves som et nytt overgrep å anmelde et straffbart forhold, og vil gjøre vårt beste for at du skal få den hjelpen du trenger. Vi har både mannlige og kvinnelige advokater, så kan du selv velge.

Er du utsatt for seksuelle overgrep, vold i nære relasjoner, trafficking, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse eller brudd på besøksforbud vil du, selv om det ikke ender med en anmeldelse, kunne diskutere saken din med en av våre erfarne advokater uten at dette koster deg en eneste krone.

 

Har du spørsmål om overgrep? Send oss en gratis og uforpliktende henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00 i dag.

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

Les mer om

ANMELDELSE

  • Nødvendig for at politiet skal etterforske

  • Straff for gjerningspersonen

  • Voldsoffererstatning

  • Forhindre nye lovbrudd

  • Lettere å gå videre

RELEVANTE ARTIKLER