ARBEIDSRETTS-ADVOKATENE
SAKER VI HAR VUNNET

Arbeidsrett er rettsreglene som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Reglene fremgår hovedsakelig av arbeidsmiljøloven, som fastslår at både arbeidstaker og arbeidsgiver har plikter og rettigheter i arbeidsforholdet.

Det er mange som ikke er klar over hvilke regler som gjelder, eller hvordan man skal gå frem dersom det oppstår uenighet.

Hva kan for eksempel arbeidstakeren gjøre dersom arbeidsgiver ikke utbetaler lønn?

Og hva med feriepenger?

Når har arbeidstakere rett på overtidsbetaling?

Og når har arbeidstakere krav på fri rettshjelp dersom det oppstår tvist i arbeidsforholdet?

Vårt advokat-team bistår gjerne i saker om:

  • usaklige oppsigelser og avskjedigelser
  • manglende utbetaling av lønn og feriepenger,
  • bistår i drøftelsemøter ol.

På denne siden kan du lese om utvalgte temaer innenfor arbeidsrett. Vi har lang erfaring og er spesialister på området.

Har du noen spørsmål, send oss en gratis og uforpliktende henvendelse eller ring oss på 40 19 19 00 i dag.

 

Nøkkelord; arbeid, jobben, advokat, oppsagt, lønn, manglende utbetaling av lønn, arbeidsrett, NAV

RELEVANTE ARTIKLER