Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke

Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke Etter korona-krisen inntraff har mange blitt permittert, og det er mye usikkerhet rundt hva permittering egentlig innebærer. Reglene om permittering er dels ulovfestet og dels forankret i hovedavtalene mellom organisasjoner.   Hva innebærer permittering?  Når en ansatt er permittert skal han ikke lenger utføre arbeid…

Har jeg medvirket til en straffbar handling?

Har jeg medvirket til en straffbar handling? I Norge er det straffbart både å utføre en straffbar handling, og å medvirke til at en straffbar handling blir begått. Ta for eksempel en bankraner som får hjelp til å stikke av. Sjåføren av bilen kan dømmes for å ha medvirket, dersom vilkårene er oppfylt, jf. straffeloven…

Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Den digitaliserte verden fører med seg en rekke fordeler, men også noen svært alvorlige ulemper. Et særlig økende samfunnsproblem som følge av digitaliseringen er såkalte ID-tyveri. I 2017 og 2018 ble så mange som 150.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri, og 600.000 norske passord og eposter ligger til salgs på nettet.…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan man straffe en person som har drukket alkohol…

Hva er mishandling i nære relasjoner?

Hva er mishandling i nære relasjoner? Har du blitt utsatt for vold eller mishandling av en nærstående? Regjeringen ønsker økt fokus på saker som gjelder vold i nære relasjoner, og har uttalt at det er et «satsingsområde». Vi forklarer deg hva som ligger i lovbruddet «mishandling i nære relasjoner». Hva omfattes av «nære relasjoner»? Straff…

Vår klient fikk samfunnsstraff for ruspåvirket kjøring

Vår klient fikk samfunsstraff for ruspåvirket kjøring Vår advokatfullmektig Hannah Cowan var forrige uke i Nord-Troms tingrett for å forsvare en klient tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den samlede påvirkningsgraden til klienten var over 1,2 promille. Aktor la derfor ned påstand om ubetinget fengsel, men dommeren gav forsvareren medhold i at klienten burde få samfunnsstraff. Kjøring i ruspåvirket…

Omvendt voldsalarm

Omvendt voldsalarm Omvendt voldsalarm (OVA-lenke) ble innført i 2013 i Norge. Tidligere var det offeret som bar en voldsalarm. Omvendt voldsalarm innebærer at den straffedømte påføres en fotlenke. Før ble politiet varslet når den fornærmede følte seg truet. I mange tilfeller var det imidlertid på dette tidspunktet for sent og politiet rakk ikke frem i…