NAV-leder dømt for snoking

NAV-leder dømt for snoking NAV har tilgang til en rekke personopplysninger og mange av disse er av sensitiv art. Opplysninger om helse, personlig økonomi og familieforhold er noe de fleste av oss forventer at blir behandlet fortrolig. Nye avsløringer viser at dette ikke er tilfelle. Opplysninger man trodde var private har vist seg å ikke…

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter.

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter. Se Finn.no sin artikkel her. Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som blant annet står bak www.bil-advokatene.no, har etablert seg som et ledende advokatkontor innen kjøp og salg av bil i Norge. Våre advokater blir brukt som ekspertkilder i flere kanaler. Da Finn.no skulle skrive en viktig artikkel til…

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger Vi bistod en klient som opplevde at noen arbeidstakere krevde overtidsutbetaling for mange hundre tusen kroner hver, flere år etter at arbeidet var utført. Dersom de hadde nådd frem med kravet ville det bety kroken på døra for vår klient. Hovedregelen er riktignok at arbeidstakere har krav på å…

Vår klient vant husleietvisten

Vår klient vant husleietvisten Vår klient hadde opprinnelig inngått en husleieavtale for tre år. Mot slutten av leietiden kom husleier med en ny kontrakt som han ville at skulle signeres. Vår klient ønsket imidlertid ikke å signere kontrakten, før partene var blitt enige om den del punkter. Disse punktene gjaldt alt fra husleiebeløp, ventilasjon, tilleggsarealer,…

Vant frem overfor kunde som ikke betalte

Vant frem overfor kunde som ikke betalte En av våre klienter hadde utført en håndverkertjeneste for sin kunde. Kunden mente at arbeidet var utført mangelfullt og holdt derfor hele betalingen tilbake. Vår klient mente at det ikke forelå en mangel, men tilbød seg likevel å komme hjem til kunden for å gjøre en siste «finish». Kunden…

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse En virksomhet ønsket å kjøpe opp en av sine underleverandører med tilnærmet identisk virksomhet. Formålet var blant annet å utvide driften i områdene hvor underleverandøren hadde sitt hovedkirke. Virksomheten kontaktet vårt kontor for bistand ved overdragelsen. Vi hjalp klienten med å utarbeide kontrakten for overtagelsen. Dette innebar blant annet at…

Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Når gjelder håndverkertjenesteloven? Håndverkertjenesteloven gjelder i de fleste tilfeller der en håndverker inngår en avtale med en forbruker om et håndtverkoppdrag. Nærmere bestemt gjelder loven for avtaler eller oppdrag om visse tjenester slik som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging etc, som inngås mellom tjenesteytere og forbrukere. En tjenesteyter er en som utfører tjenester i næringsvirksomhet, slik som for…

Prisavslag for vannlekkasje selger ikke opplyste om

Prisavslag grunnet vannlekkasje selger ikke opplyste om Vår klient kjøpte en leilighet, og oppdaget etter kort tid en vannlekkasje fra taket på loftet. Advokatfirmaet Skarbøvig AS fremmet på vegne av vår klient et krav om prisavslag til tidligere eier. Vi anførte at selger ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt og informert kjøper om den tidligere vannlekkasjen. Selgerne…