Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke

Korona-krisen: Det du trenger å vite om permittering, oppsigelse og sluttpakke Etter korona-krisen inntraff har mange blitt permittert, og det er mye usikkerhet rundt hva permittering egentlig innebærer. Reglene om permittering er dels ulovfestet og dels forankret i hovedavtalene mellom organisasjoner.   Hva innebærer permittering?  Når en ansatt er permittert skal han ikke lenger utføre arbeid…

Hva gjør jeg når arbeidsgiver går konkurs?

Hva gjør jeg når arbeidsgiver går konkurs?  Lønnsgarantiordningen  Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt utestående lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som din arbeidsgiver ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, tvangsavvikling av selskap, offentlig skifte av insolvent dødsbo, og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank. Lønnsgarantiordningen…

Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Lege som nektet å sette spiral vant i Høyesterett

Lege som nektet å sette spiral vant i Høyesterett Høyesterett avsa nylig en dom som gjaldt oppsigelse av en fastlege fordi legen av samvittighetsgrunner ikke ønsker å sette inn spiral som prevensjonsmiddel. Dommen har — i likhet med spørsmålet om leger kan nekte å gjennomføre oppgaver av samvittighetsgrunner — fått mye oppmerksomhet i media. Se…

Reisetid er arbeidstid – men ikke nødvendigvis overtid

Reisetid er arbeidstid – men ikke nødvendigvis overtid Mange av oss reiser mye i forbindelse med jobb. Skal man betales for reising til arbeidsstedet dersom det ikke er ditt faste arbeidssted? En ny dom fra Høyesterett fastsetter hvordan slik reisetid i staten skal godtgjøres. Vi har tidligere skrevet om at EFTA-domstolen uttalte til Høyesterett at…

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter.

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter. Se Finn.no sin artikkel her. Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som blant annet står bak www.bil-advokatene.no, har etablert seg som et ledende advokatkontor innen kjøp og salg av bil i Norge. Våre advokater blir brukt som ekspertkilder i flere kanaler. Da Finn.no skulle skrive en viktig artikkel til…