Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse

Pilot tilkjent 7 mill. i erstatning for oppsigelse Lagmannsretten kom til at oppsigelse av en helikopterpilot ikke hadde tilstrekkelig saklig grunn etter arbeidsmiljøloven § 15-7. Han ble tilkjent en erstatning på 7 millioner kroner. Erstatningen er rekordstor. Faktum i saken Piloten hadde drukket mye alkohol da han deltok på et kurs. Han skal blant annet ha…

Oppsigelse i prøvetiden

Oppsigelse i prøvetiden  Mange arbeidsforhold innledes med en prøvetid på opptil et halvt år, der arbeidsgiver kan teste ut og vurdere om arbeidstakeren oppfyller sine plikter etter arbeidsavtalen på en tilfredsstillende måte. Det er likevel ikke fritt frem for arbeidsgivere å si deg opp i prøvetiden. For at en arbeidsavtale om prøvetid skal være gyldig,…

Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen  Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som skal sikre at du som arbeidstager får utbetalt lønn eller feriepenger der arbeidsgiveren ikke har mulighet til å betale på grunn av konkurs. Alle arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden er som hovedregel dekket av ordningen. Dette betyr at de aller fleste arbeidstakere i utgangspunktet er sikret lønn…

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine?

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine? I dag må både arbeidstakere og arbeidsgivere ofte omstille seg og være tilpasningsdyktige i et stadig skiftende arbeidsliv. Et vanlig spørsmål våre advokater får fra arbeidstakere i den forbindelse, er i hvor stor grad sjefen kan forandre arbeidsoppgavene deres. Problemstillingen oppstår gjerne når det er snakk om å gjennomføre omorganiseringsprosesser…

Arbeidsavtaler – Hvilke krav stilles?

Arbeidsavtaler – Hvilke krav stilles? Arbeidsmiljøloven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. Et av flere viktige formål med loven er å trygge ansettelsesforhold. Det stilles for eksempel krav om at arbeidsgiver plikter å utforme en skriftlig arbeidsavtale. I tillegg stilles det minimumskrav til innholdet i arbeidsavtaler. Etter arbeidsmiljøloven § 14-6 er utgangspunktet for krav til…

Kan man bli sagt opp på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner?

Kan man bli sagt opp på grunn av mangelfulle arbeidsprestasjoner? Et arbeidsforhold innebærer at en arbeidstaker er ansatt for å utføre arbeid i en arbeidsgivers tjeneste. Noen ganger samstemmer ikke arbeidstakers innsats og arbeidsgivers forventning. Da kan arbeidsgiver ønske å ende arbeidsforholdet. Arbeidsgiver kan naturligvis ikke si opp ansatte over en lav sko. I arbeidsmiljøloven…

Når kan du slippe inkassogebyrer?

Når kan du slippe inkassogebyrer? Dersom du ikke betaler regningen din kan den som krever penger av deg la et inkassobyrå kreve inn pengene for dem. Det er imidlertid en del regler de må følge, og dersom de ikke følger disse reglene kan du slippe å betale inkassogebyret. Det er inkassoloven som regulerer hvilke rettigheter…

Avslutte et leieforhold

Avslutte et leieforhold Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker ved avtale om leie av bolig, og her reguleres også adgangen partene har til å avslutte leieforholdet. Ved tidsbestemte husleiekontrakter oppstår det ofte ikke problemer. Dersom det klart går frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre, innebærer…