Lønn og arbeidsvilkår for utenlandske underentreprenører; oppdragsgivers ansvar.

Lønn og arbeidsvilkår for utenlandske underentreprenører; oppdragsgivers ansvar En oppdragsgiver eller hovedentreprenør må ta hensyn til hvilke lønns og arbeidsvilkår utenlandske underleverandører gir sine arbeidstakere. Oppdragsgiver kan bli ansvarlig for utbetaling av lønn og annen godtgjørelse, dersom underleverandøren bryter minimumsbestemmelsene. Allmenngjøringsloven Lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal sikre at utenlandske arbeidstakere lønns- og arbeidsvilkår som…

AFP- Avtalefestet Pensjonsordning

AFP- Avtalefestet Pensjonsordning Avtalefestet pensjon (AFP) er en ordning for ansatte som vil ta ut pensjon fra de er 62 år. AFP er altså en pensjonsordning som kommer i tillegg til alderspensjonen du mottar fra folketrygden. Det skilles mellom AFP i offentlig og privat sektor. Privat sektor I privat sektor er AFP nedfelt i tariffavtale.…

Advokaters taushetsplikt

Advokaters taushetsplikt Advokater får gjennom sitt yrke informasjon som ikke skal videreformidles. Taushetsplikten er svært viktig mellom klient og advokat, da den legger til rette for at kommunikasjon kan skje i full fortrolighet. Dette er en forutsetning for advokatgjerningen. Taushetsplikten står sterkt Taushetsplikten til advokater står sterkt, og er ansett som en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Taushetsplikten…

Feil og mangler ved kjøp av bruktbolig – reklamasjon

Feil og mangler ved kjøp av bruktbolig – reklamasjon Inneholder din drømmebolig feil og/eller mangler som du først oppdaget etter overtakelse? Det første du må være obs på er at du må reagere raskt! Ved kjøp av bolig kan det være mange skjulte feil og mangler, eksempler kan være fukt, råte, skadedyr, eller et el-anlegg…

Forsikring ved ID-tyveri

Forsikring ved ID-tyveri  Et ID-tyveri kan medføre at man taper store summer og må gjennom langvarige opprydningsprosesser for å begrense skadene. Man kan også risikere å få sitt navn og rykte ydmyket. Dette er noe Advokatsidene kan hjelpe deg med! Ta kontakt med oss i dag på 40191900 eller send oss en henvendelse på post@skarbovig.no. Det…