Juryordningen avskaffes

Juryordningen avskaffes Direktøren for Domstolsadministrasjonen uttalte til VG at «Det var riktig å innføre juryen. Nå er det riktig å avskaffe den. Det er en reform for bedre rettssikkerhet». Mange mener imidlertid at rettssikkerheten svekkes og at man ikke lenger følger prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn når juryordningen avskaffes. Rettssikkerhet  Først i…

Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk

Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk En mann ble dømt til å betale en av våre klienter 120.000 kroner i oppreisning etter et voldtektsforsøk. Han ble også dømt til å sone tre år i fengsel. Mannen hadde holdt kvinnen nede og kledd av henne selv om kvinnen gjorde fysisk og verbal motstand. Flere mennesker kom til…

Oppreisning etter seksuelt misbruk

Oppreisning etter seksuelt misbruk En tidligere pastor ble i Nordhordaland tingrett dømt til å betale en kvinnelig klient 150.000 kroner i oppreisning etter at han hadde misbrukt sin stilling ved å utnytte henne seksuelt. Mannen ble også dømt til å sone to år og fire måneder i fengsel. Retten trodde den da 18 år gamle…

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger Vi bistod en klient som opplevde at noen arbeidstakere krevde overtidsutbetaling for mange hundre tusen kroner hver, flere år etter at arbeidet var utført. Dersom de hadde nådd frem med kravet ville det bety kroken på døra for vår klient. Hovedregelen er riktignok at arbeidstakere har krav på å…

Vant frem overfor kunde som ikke betalte

Vant frem overfor kunde som ikke betalte En av våre klienter hadde utført en håndverkertjeneste for sin kunde. Kunden mente at arbeidet var utført mangelfullt og holdt derfor hele betalingen tilbake. Vår klient mente at det ikke forelå en mangel, men tilbød seg likevel å komme hjem til kunden for å gjøre en siste «finish». Kunden…

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse En virksomhet ønsket å kjøpe opp en av sine underleverandører med tilnærmet identisk virksomhet. Formålet var blant annet å utvide driften i områdene hvor underleverandøren hadde sitt hovedkirke. Virksomheten kontaktet vårt kontor for bistand ved overdragelsen. Vi hjalp klienten med å utarbeide kontrakten for overtagelsen. Dette innebar blant annet at…