Juryordningen avskaffes

Juryordningen avskaffes Direktøren for Domstolsadministrasjonen uttalte til VG at «Det var riktig å innføre juryen. Nå er det riktig å avskaffe den. Det er en reform for bedre rettssikkerhet». Mange mener imidlertid at rettssikkerheten svekkes og at man ikke lenger følger prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn når juryordningen avskaffes. Rettssikkerhet  Først i…

Noregs mest kjende bil i Høgsterett

Noregs mest kjende bil i Høgsterett Kven som hadde opphavsretten til ”II tempo Gigante” var våren 2018 oppe til handsaming i Høgsterett. Saka har òg vore gjenstand for brei medieomtale, blant anna i denne saka fra Aftenposten. Usemja stod mellom Caprino Filmsenter mot Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen på den andre. Tvisten omhandla spørsmålet om berg og dalbanen…