Har jeg medvirket til en straffbar handling?

Har jeg medvirket til en straffbar handling? I Norge er det straffbart både å utføre en straffbar handling, og å medvirke til at en straffbar handling blir begått. Ta for eksempel en bankraner som får hjelp til å stikke av. Sjåføren av bilen kan dømmes for å ha medvirket, dersom vilkårene er oppfylt, jf. straffeloven…

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan man straffe en person som har drukket alkohol…

Vår klient fikk samfunnsstraff for ruspåvirket kjøring

Vår klient fikk samfunsstraff for ruspåvirket kjøring Vår advokatfullmektig Hannah Cowan var forrige uke i Nord-Troms tingrett for å forsvare en klient tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den samlede påvirkningsgraden til klienten var over 1,2 promille. Aktor la derfor ned påstand om ubetinget fengsel, men dommeren gav forsvareren medhold i at klienten burde få samfunnsstraff. Kjøring i ruspåvirket…

Omvendt voldsalarm

Omvendt voldsalarm Omvendt voldsalarm (OVA-lenke) ble innført i 2013 i Norge. Tidligere var det offeret som bar en voldsalarm. Omvendt voldsalarm innebærer at den straffedømte påføres en fotlenke. Før ble politiet varslet når den fornærmede følte seg truet. I mange tilfeller var det imidlertid på dette tidspunktet for sent og politiet rakk ikke frem i…

Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Enhver som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, på ethvert trinn av saken. Du kan lese mer om hva det vil si å være siktet i vår artikkel «Hva innebærer det å være siktet?«. Det betyr imidlertid ikke at staten…

Hva innebærer det å være siktet?

Hva innebærer det å være siktet? Som siktet for en straffbar handling har man en rekke rettigheter det er viktig å være klar over. Man har blant annet rett til å la seg bistå av en forsvarer etter straffeprosessloven § 94. Det er imidlertid ikke sikkert at det offentlige dekker dine kostnader forbundet med bistand.…

Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem?

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem? Veldig ofte oppleves det svært belastende å skulle anmelde en voldtekt. Likevel oppfordrer vi, i likhet med politiet, helsepersonell og samfunnet forøvrig, til at alle som utsettes for en voldtektssak til å anmelde det. Ved å anmelde voldtekt poengterer man at handlingen er lovstridig, samtidig som at…