Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk

Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk En mann ble dømt til å betale en av våre klienter 120.000 kroner i oppreisning etter et voldtektsforsøk. Han ble også dømt til å sone tre år i fengsel. Mannen hadde holdt kvinnen nede og kledd av henne selv om kvinnen gjorde fysisk og verbal motstand. Flere mennesker kom til…

Oppreisning etter seksuelt misbruk

Oppreisning etter seksuelt misbruk En tidligere pastor ble i Nordhordaland tingrett dømt til å betale en kvinnelig klient 150.000 kroner i oppreisning etter at han hadde misbrukt sin stilling ved å utnytte henne seksuelt. Mannen ble også dømt til å sone to år og fire måneder i fengsel. Retten trodde den da 18 år gamle…

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 bil-tvister!

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 bil-tvister! – Vi opplever ofte at bilkjøpere kommer til oss etter å ha oppdaget feil eller mangler ved bilen de har kjøpt. Det kan være vanskelig å vite hva man har krav på, enten man har kjøpt av en bilforhandler eller av en privatperson, sier advokat Peter Skarbøvig, daglig…

Vår klient vant husleietvisten

Vår klient vant husleietvisten Vår klient hadde opprinnelig inngått en husleieavtale for tre år. Mot slutten av leietiden kom husleier med en ny kontrakt som han ville at skulle signeres. Vår klient ønsket imidlertid ikke å signere kontrakten, før partene var blitt enige om den del punkter. Disse punktene gjaldt alt fra husleiebeløp, ventilasjon, tilleggsarealer,…

Vår klient vant frem om lønn og feriepenger

Vår klient vant frem i sak for domstolene om lønn og feriepenger han ikke fikk utbetalt, men hadde krav på En av våre klienter sa opp sitt arbeidsforhold. Oppsigelsen ble avgitt muntlig. Arbeidsgiver mente mangel på skriftlig oppsigelse gjorde oppsigelsesprosessen kostbar. Videre hevdet arbeidsgiver at kostnader knyttet til prosessen måtte trekkes fra arbeidstakers utestående lønn…

Prisavslag for vannlekkasje selger ikke opplyste om

Prisavslag grunnet vannlekkasje selger ikke opplyste om Vår klient kjøpte en leilighet, og oppdaget etter kort tid en vannlekkasje fra taket på loftet. Advokatfirmaet Skarbøvig AS fremmet på vegne av vår klient et krav om prisavslag til tidligere eier. Vi anførte at selger ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt og informert kjøper om den tidligere vannlekkasjen. Selgerne…

Vant frem med krav om erstatning og lønn etter oppsigelse

Vant frem med krav om erstatning og lønn etter oppsigelse En klient ble sagt opp fra sin faste stilling og måtte gå på dagen. På vegne av klient bestred vi at det forelå grunnlag for avskjedigelse. Vi krevde også utbetalt oppsparte feriepenger og lønn. Vi fikk fremforhandlet en forliksavtale hvor avskjedigelsen ble gjort om til…