Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter.

Bil-advokatene.no og Advokatfirmaet Skarbøvig AS er Finn.no sine eksperter. Se Finn.no sin artikkel her. Advokatfirmaet Skarbøvig AS, som blant annet står bak www.bil-advokatene.no, har etablert seg som et ledende advokatkontor innen kjøp og salg av bil i Norge. Våre advokater blir brukt som ekspertkilder i flere kanaler. Da Finn.no skulle skrive en viktig artikkel til…

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine?

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine? I dag må både arbeidstakere og arbeidsgivere ofte omstille seg og være tilpasningsdyktige i et stadig skiftende arbeidsliv. Et vanlig spørsmål våre advokater får fra arbeidstakere i den forbindelse, er i hvor stor grad sjefen kan forandre arbeidsoppgavene deres. Problemstillingen oppstår gjerne når det er snakk om å gjennomføre omorganiseringsprosesser…

HR-2017-345-A

HR-2017-345-A For vel et år siden ble høyesterettsdommen HR-2017-345-A avsagt. Høyesterett tok stilling til om kjøper eller selger måtte bære risikoen for en mangel som oppstod etter besiktigelsen av boligen, men før overtakelsestidspunktet. Dommen er betydningsfull, ettersom den behandler tidspunktet for risikoens overgang fra selger til kjøper ved overdragelse av fast eiendom, samt hva «som…

Faktura som tvangsgrunnlag

Faktura som tvangsgrunnlag  Visste du at du at med en faktura (eventuelt kopi) i hånden kan tvangsinndrive et pengekrav? Hvor mange millioner, for ikke å si milliarder av kroner har ikke små og mellomstore bedrifter utestående som kundefordringer? Frem til midten av 2000-tallet måtte man i praksis gå til forliksrådene for å få dom eller…