Lønnsgarantiordningen

Lønnsgarantiordningen  Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som skal sikre at du som arbeidstager får utbetalt lønn eller feriepenger der arbeidsgiveren ikke har mulighet til å betale på grunn av konkurs. Alle arbeidsforhold der arbeidsgiver skal betale arbeidsgiveravgift til folketrygden er som hovedregel dekket av ordningen. Dette betyr at de aller fleste arbeidstakere i utgangspunktet er sikret lønn…

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine?

Kan sjefen forandre arbeidsoppgavene dine? I dag må både arbeidstakere og arbeidsgivere ofte omstille seg og være tilpasningsdyktige i et stadig skiftende arbeidsliv. Et vanlig spørsmål våre advokater får fra arbeidstakere i den forbindelse, er i hvor stor grad sjefen kan forandre arbeidsoppgavene deres. Problemstillingen oppstår gjerne når det er snakk om å gjennomføre omorganiseringsprosesser…

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas?

Dokumentavgiften ved tinglysning – Kan du fritas? Kun tinglysning gjør en overdragelse av en rettighet i et formuesgode vernet overfor eventuelle tredjemenn. Formuesgodene som tinglyses er ofte av stor verdi, og ordningen gir derfor partene en svært viktig trygghet. Ved tinglysning av et dokument som overfører hjemmel til fast eiendom må man betale et tinglysningsgebyr,…

Når kan du slippe inkassogebyrer?

Når kan du slippe inkassogebyrer? Dersom du ikke betaler regningen din kan den som krever penger av deg la et inkassobyrå kreve inn pengene for dem. Det er imidlertid en del regler de må følge, og dersom de ikke følger disse reglene kan du slippe å betale inkassogebyret. Det er inkassoloven som regulerer hvilke rettigheter…

Avslutte et leieforhold

Avslutte et leieforhold Husleieloven regulerer forholdet mellom utleier og leietaker ved avtale om leie av bolig, og her reguleres også adgangen partene har til å avslutte leieforholdet. Ved tidsbestemte husleiekontrakter oppstår det ofte ikke problemer. Dersom det klart går frem av kontrakten at den ikke kan sies opp og hvilken dato leieforholdet skal opphøre, innebærer…