Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker

Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er særlig anmeldelser om vold i nære relasjoner som opplever en sterk økning. Det fremgår av politiets Strasak-rapport for 2017, som gir en samlet oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling. Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 279…

Vilkår for å heve bilkjøp

Heve bilkjøp- krav om vesentlig kontraktsbrudd For å heve et bilkjøp er det etter kjøpsloven krav om at mangelen medfører et vesentlig kontraktsbrudd. Etter forbrukerkjøpsloven kan man heve når mangelen ikke er uvesentlig. Å heve er en alvorlig beføyelse, man endrer en opprettet tilstand, og fører forholdet tilbake til før avtalen ble inngått. Det er…

Student, utvekslingsstudent eller utlending i Norge? Også du kan ha rett på fri rettshjelp!

Read this article, about free legal counsel, in different languages:       Student, utvekslingsstudent eller utlending i Norge? Også du kan ha rett på fri rettshjelp! Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger til å dekke utgifter til juridisk bistand. Lov om fri rettshjelp…

Få din personlige advokat

Hva er bedre enn å ha din personlige advokat, og forsikringen dekke salæret? De fleste privatpersoner og bedrifter er i dag dekket av en eller flere forsikringer. Normalt er rettshjelpsdekning en del av de vanlige tingforsikringer. Dette omfatter innboforsikring, hus/fritidsboligforsikring, bil- og båtforsikring, reiseforsikring osv. Rettshjelpsdekning betyr at forsikringen i mange tilfeller dekker utgifter til…

Klage på boligkjøp

Klage på boligkjøp Tre av fire kjøpere av bruktbolig klager ikke på feil eller mangler ved bruktboligen. Spørsmålet er når bør man egentlig klage på boligkjøpet? Kjøp og salg av bruktbolig blir regulert av avhendingsloven, og de fleste bruktboliger blir i dag solgt ”som den er”. Forbeholdet ”som den er” medfører at selger overfører risiko…

Selgers dekning av advokatutgifter gjennom bilforsikringen

Selgers dekning av advokatutgifter gjennom bilforsikringen Advokatene i bil-advokatene.no får ofte henvendelser fra både selger og kjøper av bruktbil. Dette kan være i forbindelse med feil og mangler på bilen, ønske om å heve kjøpet eller at andre krav rettes mot selger. Gjennom din bilforsikring har du normalt rettshjelpsdekning. Dette betyr at deler av rettshjelpen…