Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Den digitaliserte verden fører med seg en rekke fordeler, men også noen svært alvorlige ulemper. Et særlig økende samfunnsproblem som følge av digitaliseringen er såkalte ID-tyveri. I 2017 og 2018 ble så mange som 150.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri, og 600.000 norske passord og eposter ligger til salgs på nettet.…

Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Nytt straffebud om id-tyveri

Nytt straffebud om id-tyveri Id-tyveri er et økende samfunnsproblem, noe som også gjenspeiles i den nye straffeloven som trådte i kraft høsten 2015. Paragraf 202 i den nye straffeloven er et nytt straffebud som lyder: Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som uberettiget setter seg i besittelse av en annens identitetsbevis,  eller opptrer med…

Få din personlige advokat

Hva er bedre enn å ha din personlige advokat, og forsikringen dekke salæret? De fleste privatpersoner og bedrifter er i dag dekket av en eller flere forsikringer. Normalt er rettshjelpsdekning en del av de vanlige tingforsikringer. Dette omfatter innboforsikring, hus/fritidsboligforsikring, bil- og båtforsikring, reiseforsikring osv. Rettshjelpsdekning betyr at forsikringen i mange tilfeller dekker utgifter til…

Advokaters taushetsplikt

Advokaters taushetsplikt Advokater får gjennom sitt yrke informasjon som ikke skal videreformidles. Taushetsplikten er svært viktig mellom klient og advokat, da den legger til rette for at kommunikasjon kan skje i full fortrolighet. Dette er en forutsetning for advokatgjerningen. Taushetsplikten står sterkt Taushetsplikten til advokater står sterkt, og er ansett som en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Taushetsplikten…

Forsikring ved ID-tyveri

Forsikring ved ID-tyveri  Et ID-tyveri kan medføre at man taper store summer og må gjennom langvarige opprydningsprosesser for å begrense skadene. Man kan også risikere å få sitt navn og rykte ydmyket. Dette er noe Advokatsidene kan hjelpe deg med! Ta kontakt med oss i dag på 40191900 eller send oss en henvendelse på post@skarbovig.no. Det…

EMD-dom om identifisering på sosiale medier

Identifisering på sosiale medier  Hvor går grensene for identifisering av anklagde personer på sosiale medier? Metoo-kampanjen aktualiserer spørsmålet, og en ny dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen viser at man må være forsiktig med å navngi personer som ikke er dømt. Krav på privatliv  Teksten ”fuck you rapist bastard” og en tegning av et opp-ned-kors ble…