Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Når kan du slippe inkassogebyrer?

Når kan du slippe inkassogebyrer? Dersom du ikke betaler regningen din kan den som krever penger av deg la et inkassobyrå kreve inn pengene for dem. Det er imidlertid en del regler de må følge, og dersom de ikke følger disse reglene kan du slippe å betale inkassogebyret. Det er inkassoloven som regulerer hvilke rettigheter…

Når foreldes pengelånet?

Når foreldes pengelånet? Foreldelse av pengelånet betyr at kravet på å tilbakebetale lånet forsvinner på grunn av tiden som idar gått. Det innebærer at den som har krav på pengene ikke lenger kan kreve å få lånet eller kravet oppfylt. Hensikten med regler om foreldelse er at en skyldner skal beskyttes fra at gamle, uoppgjorte…

Faktura som tvangsgrunnlag

Faktura som tvangsgrunnlag  Visste du at du at med en faktura (eventuelt kopi) i hånden kan tvangsinndrive et pengekrav? Hvor mange millioner, for ikke å si milliarder av kroner har ikke små og mellomstore bedrifter utestående som kundefordringer? Frem til midten av 2000-tallet måtte man i praksis gå til forliksrådene for å få dom eller…

Få din personlige advokat

Hva er bedre enn å ha din personlige advokat, og forsikringen dekke salæret? De fleste privatpersoner og bedrifter er i dag dekket av en eller flere forsikringer. Normalt er rettshjelpsdekning en del av de vanlige tingforsikringer. Dette omfatter innboforsikring, hus/fritidsboligforsikring, bil- og båtforsikring, reiseforsikring osv. Rettshjelpsdekning betyr at forsikringen i mange tilfeller dekker utgifter til…

Advokaters taushetsplikt

Advokaters taushetsplikt Advokater får gjennom sitt yrke informasjon som ikke skal videreformidles. Taushetsplikten er svært viktig mellom klient og advokat, da den legger til rette for at kommunikasjon kan skje i full fortrolighet. Dette er en forutsetning for advokatgjerningen. Taushetsplikten står sterkt Taushetsplikten til advokater står sterkt, og er ansett som en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Taushetsplikten…

Feil og mangler ved kjøp av bruktbolig – reklamasjon

Feil og mangler ved kjøp av bruktbolig – reklamasjon Inneholder din drømmebolig feil og/eller mangler som du først oppdaget etter overtakelse? Det første du må være obs på er at du må reagere raskt! Ved kjøp av bolig kan det være mange skjulte feil og mangler, eksempler kan være fukt, råte, skadedyr, eller et el-anlegg…