Juryordningen avskaffes

Juryordningen avskaffes Direktøren for Domstolsadministrasjonen uttalte til VG at «Det var riktig å innføre juryen. Nå er det riktig å avskaffe den. Det er en reform for bedre rettssikkerhet». Mange mener imidlertid at rettssikkerheten svekkes og at man ikke lenger følger prinsippet om at man skal dømmes av sine likemenn når juryordningen avskaffes. Rettssikkerhet  Først i…

Vant frem med krav om erstatning og lønn etter oppsigelse

Vant frem med krav om erstatning og lønn etter oppsigelse En klient ble sagt opp fra sin faste stilling og måtte gå på dagen. På vegne av klient bestred vi at det forelå grunnlag for avskjedigelse. Vi krevde også utbetalt oppsparte feriepenger og lønn. Vi fikk fremforhandlet en forliksavtale hvor avskjedigelsen ble gjort om til…

Manglende utbetaling av lønn, NAV-Lønnsgaranti

Manglende utbetaling av lønn, NAV-lønnsgaranti En klient tok kontakt med oss da hun ikke hadde fått utbetalt lønn og feriepenger av sin arbeidsgiver. Ved manglende lønnsutbetaling er det reglene i konkursloven kapittel XII som kommer til anvendelse, her er det tidsfrister å forholde seg til og det var derfor lurt av vår klient å kontakte…

Omgjøring av vedtak om forlenget ventetid

Omgjøring av vedtak om forlenget ventetid En klient tok kontakt med oss fordi hun hadde fått vedtak om forlenget ventetid fra NAV før hun kunne få dagpenger. Normalt er det slik at man har 3 ventedager før man får utbetalt dagpenger, og alle vilkår for rett til dagpenger må være oppfylt i ventedagene. Unntaket fra…

Omgjøring av avslag på sykepenger til fordel for klient

Omgjøring av avslag på sykepenger til fordel for klient Vi bistod en klient med å klage på at NAV nektet å utbetale sykepenger. NAV mente at klienten ikke hadde rett til å motta sykepenger fordi han hadde unnlatt å møte på tilretteleggingsmøte på arbeidsplassen. Klienten hadde imidlertid gjentatte ganger forsøkt å snakke med arbeidsgiver om…