EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS

EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS Ifølge en fersk dom fra EFTA-domstolen er den norske pappapermordningen ikke i strid med EØS-rettens likestillingsprinsipp. Konklusjonen kom overraskende på mange, og beviser nok en gang at EØS-retten kan være uforutsigbar.  Hva sier norsk lov I henhold til norsk lov har fedre kun krav på permisjon utover fedrekvoten dersom…

Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd?

Vet du forskjellen på sykepenger, AAP og uføretrygd? I lys av NAV-skandalen har det blitt rettet et større fokus mot sykepenger, arbeidsavklaringspenger (AAP) og uføretrygd enn noen gang før. Dette har fått mange til å stille seg selv spørsmålet: Hva er egentlig forskjellen på de tre trygdeytelsene?  Sykepenger Sykepenger vil si pengeytelser du får som erstatning for…

Er du feilaktig dømt for trygdesvindel?

Er du feilaktig dømt for trygdesvindel? NAV-skandalen har den siste tiden vært på alles lepper, og det har vært store oppslag i mediene. Bare i 2018 ble 968 norske statsborgere anmeldt for trygdesvindel. Som følge av granskning og et innsatsteam satt inn av NAV har det kommet frem at minst 48 personer er uskyldig dømt.…

Finn fram i NAVs rettskilder!

Finn fram i NAVs rettskilder! Det er sannsynlig at du på et eller annet tidspunkt i livet befinner deg i en situasjon der du møter på NAV. Enten det gjelder utdanningsstøtte, rett til sykepenger, foreldrepenger eller annet er det en lang rekke rettskilder som regulerer dine rettigheter og plikter.   NAV Rettskilder Som privatperson kan det være krevende å finne fram til rettskildene som gir deg…

Hva gjør jeg når arbeidsgiver går konkurs?

Hva gjør jeg når arbeidsgiver går konkurs?  Lønnsgarantiordningen  Lønnsgarantiordningen er en statlig ordning som skal sikre at du som arbeidstaker får utbetalt utestående lønn, feriepenger og annet arbeidsvederlag som din arbeidsgiver ikke er i stand til å betale på grunn av konkurs, tvangsavvikling av selskap, offentlig skifte av insolvent dødsbo, og offentlig administrasjon av forsikringsselskap eller bank. Lønnsgarantiordningen…

Jeg er sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?

Jeg er sykemeldt, har jeg krav på sykepenger?  Grunnvilkåret for å ha krav på sykepenger er at du selv er syk, jf. folketrygdloven § 8-4. I artikkelen «Når har du krav på sykepenger fra NAV» kan du lese hvilke andre vilkår som må være oppfylt. Vanligvis har du krav på sykepenger dersom du har fått sykemelding…