Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger Vi bistod en klient som opplevde at noen arbeidstakere krevde overtidsutbetaling for mange hundre tusen kroner hver, flere år etter at arbeidet var utført. Dersom de hadde nådd frem med kravet ville det bety kroken på døra for vår klient. Hovedregelen er riktignok at arbeidstakere har krav på å…

Vant frem overfor kunde som ikke betalte

Vant frem overfor kunde som ikke betalte En av våre klienter hadde utført en håndverkertjeneste for sin kunde. Kunden mente at arbeidet var utført mangelfullt og holdt derfor hele betalingen tilbake. Vår klient mente at det ikke forelå en mangel, men tilbød seg likevel å komme hjem til kunden for å gjøre en siste «finish». Kunden…

Vår klient vant frem om lønn og feriepenger

Vår klient vant frem i sak for domstolene om lønn og feriepenger han ikke fikk utbetalt, men hadde krav på En av våre klienter sa opp sitt arbeidsforhold. Oppsigelsen ble avgitt muntlig. Arbeidsgiver mente mangel på skriftlig oppsigelse gjorde oppsigelsesprosessen kostbar. Videre hevdet arbeidsgiver at kostnader knyttet til prosessen måtte trekkes fra arbeidstakers utestående lønn…

Prisavslag for vannlekkasje selger ikke opplyste om

Prisavslag grunnet vannlekkasje selger ikke opplyste om Vår klient kjøpte en leilighet, og oppdaget etter kort tid en vannlekkasje fra taket på loftet. Advokatfirmaet Skarbøvig AS fremmet på vegne av vår klient et krav om prisavslag til tidligere eier. Vi anførte at selger ikke hadde oppfylt sin opplysningsplikt og informert kjøper om den tidligere vannlekkasjen. Selgerne…

Manglende utbetaling av lønn, NAV-Lønnsgaranti

Manglende utbetaling av lønn, NAV-lønnsgaranti En klient tok kontakt med oss da hun ikke hadde fått utbetalt lønn og feriepenger av sin arbeidsgiver. Ved manglende lønnsutbetaling er det reglene i konkursloven kapittel XII som kommer til anvendelse, her er det tidsfrister å forholde seg til og det var derfor lurt av vår klient å kontakte…

Feil bruk av skruer førte til full erstatning

Feil bruk av skruer førte til full erstatning En klinet tok kontakt med oss da alle kjøkkenskapene hennes hadde ramlet ned. Alt servise og inventar var fullstendig ødelagt, benkeplaten var bokstavelig talt knust og gulvet på kjøkkenet var påført store skader. Årsaken til skaden var at håndverkeren som hadde montert kjøkkenskapene hadde brukt rosettskruene på…

Håndverker fikk oppgjør for utført arbeid

Håndverker fikk oppgjør for utført arbeid Vi ble kontaktet av en håndverkervirksomhet som trengte bistand i en forbrukertvist som hadde oppstått. Vår klient hadde fakturert en kunde etter at de hadde utført en monteringstjeneste på kundens kjøkken. Kunden nektet i etterkant å betale fakturaen. Firmaet tok da kontakt med oss for å løse situasjonen. På…