Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning?

Yrkesskade – Har jeg krav på erstatning? Har du blitt utsatt for en ulykke på arbeidsplassen og lurer på om skaden kvalifiseres som en yrkesskade? I så fall: har du krav på yrkesskadeerstatning? Vi gir deg svaret. Hva er en yrkesskade? En yrkesskade vil kort og upresist si en skade eller sykdom som har oppstått…

Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Når kan du få erstatning?

Når kan du få erstatning? For å kunne få erstatning etter en personskade, må tre grunnvilkår være oppfylt: Det må foreligge et erstatningsrettslig ansvarsgrunnlag, det må være et økonomisk tap, og det må foreligge en årsakssammenheng mellom en konkret handling og skaden. Hva disse vilkårene innebærer, vil bli gjennomgått i denne artikkelen. Ansvarsgrunnlag Utgangspunktet er…

Har du blitt skadet i trafikken?

Har du blitt skadet i trafikken? En personskade forårsaket av bil eller annet motorisert kjøretøy betegnes som trafikkskade. Uansett om du var fører, passasjer, fotgjenger eller syklist kan du ha krav på erstatning for inntektstap og andre utgifter etter en trafikkskade. Vanlige skader som kan oppstå i trafikken er nakkeskade (whiplash), hodeskade, beinbrudd og ryggskade,…

Erstatning etter pasientskade

Erstatning etter pasientskade Hvis du har blitt utsatt for en feil under behandling i helsetjenesten, og har blitt påført en personskade, kan du ha krav på pasientskadeerstatning, se pasientskadeloven. Alt fra skader på grunn av feilbehandling, feilaktige diagnoser, feilmedisinering, teknisk svikt, pleiesvikt, sykehusinfeksjoner eller feil under operasjoner, kan medføre økonomisk tap i form av tapte…

Når har du krav på fri rettshjelp?

Når har du krav på fri rettshjelp? Fri rettshjelp innebærer at det offentlige helt eller delvis dekker utgiftene til advokathjelp. Formålet med ordningen er at personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger til det, skal kunne få juridisk hjelp i saker av stor personlig og velferdsmessig betydning. Lov om fri rettshjelp skiller mellom fritt rettsråd…