Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk

Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk En mann ble dømt til å betale en av våre klienter 120.000 kroner i oppreisning etter et voldtektsforsøk. Han ble også dømt til å sone tre år i fengsel. Mannen hadde holdt kvinnen nede og kledd av henne selv om kvinnen gjorde fysisk og verbal motstand. Flere mennesker kom til…

Oppreisning etter seksuelt misbruk

Oppreisning etter seksuelt misbruk En tidligere pastor ble i Nordhordaland tingrett dømt til å betale en kvinnelig klient 150.000 kroner i oppreisning etter at han hadde misbrukt sin stilling ved å utnytte henne seksuelt. Mannen ble også dømt til å sone to år og fire måneder i fengsel. Retten trodde den da 18 år gamle…

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 bil-tvister!

Advokatfirmaet Skarbøvig vinner 7 av 10 bil-tvister! – Vi opplever ofte at bilkjøpere kommer til oss etter å ha oppdaget feil eller mangler ved bilen de har kjøpt. Det kan være vanskelig å vite hva man har krav på, enten man har kjøpt av en bilforhandler eller av en privatperson, sier advokat Peter Skarbøvig, daglig…

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger

Vår klient vant frem om overtidsutbetalinger Vi bistod en klient som opplevde at noen arbeidstakere krevde overtidsutbetaling for mange hundre tusen kroner hver, flere år etter at arbeidet var utført. Dersom de hadde nådd frem med kravet ville det bety kroken på døra for vår klient. Hovedregelen er riktignok at arbeidstakere har krav på å…

Vår klient vant husleietvisten

Vår klient vant husleietvisten Vår klient hadde opprinnelig inngått en husleieavtale for tre år. Mot slutten av leietiden kom husleier med en ny kontrakt som han ville at skulle signeres. Vår klient ønsket imidlertid ikke å signere kontrakten, før partene var blitt enige om den del punkter. Disse punktene gjaldt alt fra husleiebeløp, ventilasjon, tilleggsarealer,…

Vant frem overfor kunde som ikke betalte

Vant frem overfor kunde som ikke betalte En av våre klienter hadde utført en håndverkertjeneste for sin kunde. Kunden mente at arbeidet var utført mangelfullt og holdt derfor hele betalingen tilbake. Vår klient mente at det ikke forelå en mangel, men tilbød seg likevel å komme hjem til kunden for å gjøre en siste «finish». Kunden…

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse

Klient fikk bistand ved virksomhetsoverdragelse En virksomhet ønsket å kjøpe opp en av sine underleverandører med tilnærmet identisk virksomhet. Formålet var blant annet å utvide driften i områdene hvor underleverandøren hadde sitt hovedkirke. Virksomheten kontaktet vårt kontor for bistand ved overdragelsen. Vi hjalp klienten med å utarbeide kontrakten for overtagelsen. Dette innebar blant annet at…

Vår klient vant frem om lønn og feriepenger

Vår klient vant frem i sak for domstolene om lønn og feriepenger han ikke fikk utbetalt, men hadde krav på En av våre klienter sa opp sitt arbeidsforhold. Oppsigelsen ble avgitt muntlig. Arbeidsgiver mente mangel på skriftlig oppsigelse gjorde oppsigelsesprosessen kostbar. Videre hevdet arbeidsgiver at kostnader knyttet til prosessen måtte trekkes fra arbeidstakers utestående lønn…