Har du blitt utsatt for ID-tyveri?

Har du blitt utsatt for ID-tyveri? Den digitaliserte verden fører med seg en rekke fordeler, men også noen svært alvorlige ulemper. Et særlig økende samfunnsproblem som følge av digitaliseringen er såkalte ID-tyveri. I 2017 og 2018 ble så mange som 150.000 nordmenn utsatt for ID-tyveri, og 600.000 norske passord og eposter ligger til salgs på nettet.…

EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS

EFTA har talt: Pappapermordningen er i tråd med EØS Ifølge en fersk dom fra EFTA-domstolen er den norske pappapermordningen ikke i strid med EØS-rettens likestillingsprinsipp. Konklusjonen kom overraskende på mange, og beviser nok en gang at EØS-retten kan være uforutsigbar.  Hva sier norsk lov I henhold til norsk lov har fedre kun krav på permisjon utover fedrekvoten dersom…

HR-2017-345-A

HR-2017-345-A For vel et år siden ble høyesterettsdommen HR-2017-345-A avsagt. Høyesterett tok stilling til om kjøper eller selger måtte bære risikoen for en mangel som oppstod etter besiktigelsen av boligen, men før overtakelsestidspunktet. Dommen er betydningsfull, ettersom den behandler tidspunktet for risikoens overgang fra selger til kjøper ved overdragelse av fast eiendom, samt hva «som…

Når gjelder håndverkertjenesteloven?

Når gjelder håndverkertjenesteloven? Håndverkertjenesteloven gjelder i de fleste tilfeller der en håndverker inngår en avtale med en forbruker om et håndtverkoppdrag. Nærmere bestemt gjelder loven for avtaler eller oppdrag om visse tjenester slik som reparasjoner, vedlikehold, installasjoner, ombygging etc, som inngås mellom tjenesteytere og forbrukere. En tjenesteyter er en som utfører tjenester i næringsvirksomhet, slik som for…

Solgte rekkehus med uriktige opplysninger om areal

Solgte rekkehus med uriktige opplysninger om areal Et arkitektkontor er av Høyesterett dømt til å betale erstatning på ca 1,5 millioner kr pluss saksomkostninger etter å ha oppført feil arealopplysninger. Sakens faktum Utbygger hadde solgt boliger på prospekt etter bustadoppføringslova, og hadde oppgitt P-rom i salgsoppgaven ved salget av boligene. Opplysningene om P-rom var hentet…

Noregs mest kjende bil i Høgsterett

Noregs mest kjende bil i Høgsterett Kven som hadde opphavsretten til ”II tempo Gigante” var våren 2018 oppe til handsaming i Høgsterett. Saka har òg vore gjenstand for brei medieomtale, blant anna i denne saka fra Aftenposten. Usemja stod mellom Caprino Filmsenter mot Hunderfossen Familiepark og Aukruststiftelsen på den andre. Tvisten omhandla spørsmålet om berg og dalbanen…