Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk

Bistandsadvokat for kvinne etter voldtektsforsøk En mann ble dømt til å betale en av våre klienter 120.000 kroner i oppreisning etter et voldtektsforsøk. Han ble også dømt til å sone tre år i fengsel. Mannen hadde holdt kvinnen nede og kledd av henne selv om kvinnen gjorde fysisk og verbal motstand. Flere mennesker kom til…

Oppreisning etter seksuelt misbruk

Oppreisning etter seksuelt misbruk En tidligere pastor ble i Nordhordaland tingrett dømt til å betale en kvinnelig klient 150.000 kroner i oppreisning etter at han hadde misbrukt sin stilling ved å utnytte henne seksuelt. Mannen ble også dømt til å sone to år og fire måneder i fengsel. Retten trodde den da 18 år gamle…

Fikk full voldsoffererstatning etter overgrep på 90-tallet

Fikk full voldsoffererstatning etter overgrep på 90-tallet Klient tok kontakt med advokatene i Advokatfirmaet Skarbøvig med ønske om å kreve voldsoffererstatning for overgrep vedkommende hadde blitt utsatt for av nærstående gjennom store deler av 90-tallet. Klient fikk fullt medhold av Kontoret for voldsoffererstatning. Her kan du også lese en artikkel vi har skrevet om voldsoffererstatning.…