DJEVELENS-ADVOKAT
SAKER VI HAR VUNNET
76682773 - businessmen with angel and demon shadows shaking hands in brick interior. team work concept

Djevelens advokat

De fleste har nok hørt uttrykket djevelens advokat, men mange vet kanskje ikke hva det betyr.

Betegnelsen har røtter tilbake til middelalderen. På den tiden var djevelens advokat den uoffisielle betegnelsen for kirkelige embetsmenn som skulle fremlegge argumenter for at personer som var i ferd med å bli kåret til en helgen, likevel ikke skulle bli helgener. Djevelens advokat motarbeidet dermed utkåringen av helgener.

I dag benyttes uttrykket som en betegnelse på en som stadig kommer med kritiske innvendinger, negative synspunkter og pessimistiske uttalelser. De fleste vil nok derfor si at uttrykket er negativt ladet.

Som advokat er det imidlertid viktig å se en sak fra alle sider. Det er slik man klarer å forutse hvilke argumenter og synspunkter motparten eller aktoratet vil presentere. Hvis man ikke også er klar over motargumentene for en sak, vil man ikke kunne forberede en god argumentasjon eller et godt forsvar.

Med andre ord er det helt nødvendig å også se de sidene som taler imot klientens sak for å være en god advokat. Våre advokater vil alltid se alle sider av en sak for å gi den beste rådgivningen, det beste forsvaret og de beste argumentene.

 

Nøkkelord; advokat, djevelens, motpart, aktor, betegnelse

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

RELEVANTE ARTIKLER