FORSVARS-ADVOKATENE
SAKER VI HAR VUNNET

For at man skal kunne straffes, må det være bevist utover enhver rimelig tvil at man er skyldig. Man er med andre ord uskyldig inntil det motsatte er bevist. Det er forsvarerens oppgave å tale den tiltaltes sak med sikte på frifinnelse eller lavere straff. En forsvarer skal også sikre at den siktedes straffeprosessuelle rettigheter ivaretas.

 

Alle som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en advokat på et hvert trinn av saken. Man kan selv velge hvilken advokat man vil ha. Det samme gjelder dersom man pågripes eller fremstilles for varetektsfengsling. Det er staten som betaler for advokaten dersom man er siktet. Unntak fra dette er promillesaker, ikke vedtatte forelegg, inndragningssaker og under visse betingelser øvrige saker hvor straffen det er aktuelt å idømme er på under 6 måneder ubetinget fengsel.

 

Man har også rett til å rådføre seg med en forsvarer dersom man etterforskes. Det er ofte lurt å snakke med en med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, også før man har avgitt politiforklaring. En advokat vil sørge for at dine rettigheter ivaretas under etterforskningen og vil kunne svare på eventuelle spørsmål.

 

Vi har lang og bred erfaring med straffesaker. Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller vil ha mer informasjon. Vi har selvsagt taushetsplikt og våre dyktige advokater står alltid klare til å hjelpe deg.

 

Det er helt gratis og uforpliktende å kontakte oss på 40 19 19 00.

 

Nøkkelord; forsvarsadvokat, advokat, forsvarer, siktet, tiltalt

Gratis saksvurdering!

Ingen problemer er for store, og ingen problemer er for små. Send en henvendelse til advokatene hos ADVOKATSIDENE.no i dag, så får du en GRATIS vurdering av saken din fra advokater med lang erfaring.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

Last opp evt vedlegg

RELEVANTE ARTIKLER