FORSVARSADVOKATENE

Alle som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en advokat på et hvert trinn av saken. Man kan selv velge hvilken advokat man vil ha. Det samme gjelder dersom man pågripes eller fremstilles for varetektsfengsling. Man har også rett til å rådføre seg med en forsvarer dersom man etterforskes. Det er ofte lurt å snakke med en med en forsvarer på et tidlig tidspunkt, også før man har avgitt politiforklaring. En advokat vil sørge for at dine rettigheter ivaretas under etterforskningen og vil kunne svare på eventuelle spørsmål.

Vi har lang og bred erfaring med straffesaker. Det er bare å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller vil ha mer informasjon. Vi har selvsagt taushetsplikt og våre dyktige advokater står alltid klare til å hjelpe deg.

Det er helt gratis og uforpliktende å kontakte oss på 40 19 10 10.

 

Gratis saksvurdering!

Fyll inn skjemaet under dersom du trenger en forsvarer. Vi bistår deg gjerne.

Ditt navn (påkrevd)

Din epost (påkrevd)

Ditt telefonnummer (påkrevd)

Din melding

ARTIKLER

Har jeg medvirket til en straffbar handling?

Har jeg medvirket til en straffbar handling? I Norge er det straffbart både å utføre en straffbar handling, og å medvirke til at en straffbar handling blir begått. Ta for eksempel en bankraner som får hjelp til å stikke av. Sjåføren av bilen kan dømmes for å ha medvirket, dersom vilkårene er oppfylt, jf. straffeloven…

Read more

Hva innebærer selvforskyldt rus?

Hva innebærer selvforskyldt rus? Mange straffbare handlinger utføres av en gjerningsperson som er påvirket av rusmidler. I norsk strafferett har vi egne bestemmelser som regulerer slik påvirkning. I denne artikkelen skal det gis en oversikt over selvforskyldt rus og betydningen dette har for skyld og tilregnelighet. Kan man straffe en person som har drukket alkohol…

Read more

Vår klient fikk samfunnsstraff for ruspåvirket kjøring

Vår klient fikk samfunsstraff for ruspåvirket kjøring Vår advokatfullmektig Hannah Cowan var forrige uke i Nord-Troms tingrett for å forsvare en klient tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand. Den samlede påvirkningsgraden til klienten var over 1,2 promille. Aktor la derfor ned påstand om ubetinget fengsel, men dommeren gav forsvareren medhold i at klienten burde få samfunnsstraff. Kjøring i ruspåvirket…

Read more

Omvendt voldsalarm

Omvendt voldsalarm Omvendt voldsalarm (OVA-lenke) ble innført i 2013 i Norge. Tidligere var det offeret som bar en voldsalarm. Omvendt voldsalarm innebærer at den straffedømte påføres en fotlenke. Før ble politiet varslet når den fornærmede følte seg truet. I mange tilfeller var det imidlertid på dette tidspunktet for sent og politiet rakk ikke frem i…

Read more

Når betaler staten for forsvarer?

Når betaler staten for forsvarer? Enhver som er siktet for en straffbar handling har rett til å la seg bistå av en forsvarer, på ethvert trinn av saken. Du kan lese mer om hva det vil si å være siktet i vår artikkel «Hva innebærer det å være siktet?«. Det betyr imidlertid ikke at staten…

Read more

Hva innebærer det å være siktet?

Hva innebærer det å være siktet? Som siktet for en straffbar handling har man en rekke rettigheter det er viktig å være klar over. Man har blant annet rett til å la seg bistå av en forsvarer etter straffeprosessloven § 94. Det er imidlertid ikke sikkert at det offentlige dekker dine kostnader forbundet med bistand.…

Read more

Julegave til Flyktninghjelpen fra advokatfirmaet Skarbøvig AS

Advokatfirmaet Skarbøvig AS ønsker alle en god jul og et godt nytt år. Vi har som formål å hjelpe andre med juridiske utfordringer, og er svært takknemlige for at det finnes organisasjoner som er til for å hjelpe mennesker i nød. Til jul i fjor ga vi 10.000 kr til Kirkens Bymisjon, og i år har vi valgt å…

Read more

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem?

Henleggelse av voldtektssak – Hvordan kan du gå frem? Veldig ofte oppleves det svært belastende å skulle anmelde en voldtekt. Likevel oppfordrer vi, i likhet med politiet, helsepersonell og samfunnet forøvrig, til at alle som utsettes for en voldtektssak til å anmelde det. Ved å anmelde voldtekt poengterer man at handlingen er lovstridig, samtidig som at…

Read more

Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker

Anmeldelser av vold i nære relasjoner øker Antall anmeldelser knyttet til vold øker, og det er særlig anmeldelser om vold i nære relasjoner som opplever en sterk økning. Det fremgår av politiets Strasak-rapport for 2017, som gir en samlet oversikt over anmeldte lovbrudd og politiets straffesaksbehandling. Anmeldelser om mishandling i nære relasjoner økte med 279…

Read more

Sex – hvor går grensen? 

Sex – hvor går grensen? Noen ganger får vi henvendelser fra klienter som er usikre på om det de har vært utsatt for er straffbart eller ikke. Straffeloven oppstiller regler for hvor grensen går for seksuelt krenkende adferd, seksuell handling eller seksuell omgang. Bærum kommune og Ungdomspatruljen i politiet har utarbeidet en brosjyre for hva loven sier…

Read more

Student, utvekslingsstudent eller utlending i Norge? Også du kan ha rett på fri rettshjelp!

Read this article, about free legal counsel, in different languages:       Student, utvekslingsstudent eller utlending i Norge? Også du kan ha rett på fri rettshjelp! Fri rettshjelp er en sosial støtteordning som skal sikre nødvendig juridisk bistand til personer som ikke selv har økonomiske forutsetninger til å dekke utgifter til juridisk bistand. Lov om fri rettshjelp…

Read more

Advokaters taushetsplikt

Advokaters taushetsplikt Advokater får gjennom sitt yrke informasjon som ikke skal videreformidles. Taushetsplikten er svært viktig mellom klient og advokat, da den legger til rette for at kommunikasjon kan skje i full fortrolighet. Dette er en forutsetning for advokatgjerningen. Taushetsplikten står sterkt Taushetsplikten til advokater står sterkt, og er ansett som en fundamental rettssikkerhetsgaranti. Taushetsplikten…

Read more

EMD-dom om identifisering på sosiale medier

Identifisering på sosiale medier  Hvor går grensene for identifisering av anklagde personer på sosiale medier? Metoo-kampanjen aktualiserer spørsmålet, og en ny dom fra Den europeiske menneskerettighetsdomstolen viser at man må være forsiktig med å navngi personer som ikke er dømt. Krav på privatliv  Teksten ”fuck you rapist bastard” og en tegning av et opp-ned-kors ble…

Read more

Retten til forsvarer

Retten til forsvarer Retten til forsvarer er en viktig rettssikkerhetsgaranti, du skal kunne forsvare dine interesser og forutberegne din rettsstilling. Er du siktet for å ha begått en straffbar handling, følger det av straffeprosessloven at man har rett til å la seg bistå av en forsvarer. Hvilken forsvarer som skal representere deg er ditt valg,…

Read more

10 gode grunner til å bruke advokater fra Advokatsidene.no

10 gode grunner til å bruke advokater fra Advokatsidene.no 1) Du slipper byrden Det er ofte svært krevende å være part i en konflikt, og dette kan utløse mye stress og bekymringer. Ved å bruke en advokat fra Advokatsidene.no får du en fagperson til å ta ansvar for problemet ditt, og du slipper byrden det…

Read more

#Metoo

#Metoo På kort tid motiverte to små ord utallige kvinner til å fortelle om overgrep og seksuell trakassering. Med emneknaggen #metoo på Facebook, Twitter og andre sosiale medier ble et omfattende globalt problem belyst. Under emneknaggen kan man lese talløse overgrepshistorier fra kvinner, og også flere menn har etterhvert stått frem med sine historier. Noen…

Read more

Anmeldelse av straffbare forhold

Anmeldelse av voldelige eller seksuelle overgrep Den som har blitt utsatt for en straffbar handling bør anmelde dette til politiet. Man vil ofte ha krav på en bistandsadvokat som dekkes av det offentlige. En bistandsadvokat blant annet bistå med anmeldelse til politiet, ileggelse av besøksforbud og søknad om voldsoffererstatning. Dette er en erstatning fra det…

Read more